Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 111 im. Stefana Starzyńskiego
Różana 22/24; Mokotów
02-569 Warszawa
Tel: 228450571
Email:
zss9@o2.pl
WWW: www.szkola.warszawa.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 111 im. S. Starzyńskiego ma tymczasową siedzibę przy ulicy Wiśniowej 56 pawilon A.
Budynek przy ul. Różanej 22/24 jest w trakcie modernizacji. Ma być oddany do użytku w 2019r.

Szkoła proponuje ciekawą ofertę edukacyjną:
-klasy dla dzieci ze sprzężeniami niepełnosprawności,
-klasy dla dzieci z autyzmem i z Zespołem Aspergera
-klasy dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym
-zespół rewalidacyjno-wychowawczy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

W szkole pracuje Specjalistyczny Zespół Diagnostyczny. W jego skład wchodzą nauczyciele specjaliści integracji sensorycznej, logopedii, neurologopedii, psychologii. Zadaniem zespołu jest przeprowadzenie i opracowanie całościowej diagnozy dziecka. Diagnoza jest bezpłatna dla uczniów podejmujących naukę w naszej szkole. Koordynatorem prac zespołu jest Pani Dyrektor Leokadia Ogonowska. 

Nasza szkoła posiada certyfikat Szkoły z Klasą, tytuł Szkoły Uczącej Się oraz "Szkoły z Pomysłem". Otrzymała również certyfikat "Szkoła Aktywna Sportowo".

W szkole odbywają się różnorodne zajęcia specjalistyczne mające na celu zapewnienie optymajnego i wszechstronnego rozwoju ucznia. Są to: logopedia, gimnastyka korekcyjna, zajęcia rewalidacyjne, integracja sensoryczna (SI).  

W szkole działa drużyna harcerska - 293 WDH "Różana Piechota". Uczniowie uczestniczą w zbiókach, apelach, rajdach, wycieczkach, biwakach i obozach. Harcerze biorą również udział w corocznym Międzyszkolnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek.

Szkoła położona jest w cichej, spokojnej dzielnicy, w pobliżu metra. 

Informacje dodatkowe:

-opieka pedagogiczna 7.00-17.00
-drugie śniadania dla każdego ucznia
-spotkania dla absolwentów w Kawiarence pod Różą
-wyjazdy na zieloną szkołę,
-wycieczki krajoznawcze, do miejsc pamięci narodowej i zabytków kultury
-udział w wydarzeniach kulturalnych stolicy (muzea, filharmonia, teatr, biblioteka, domy kultury)
-udział w zawodach sportowych na terenie Polski i województwa mazowieckiego
-oferowane zajęcia pozalekcyjne: kółko fotograficzne, plastyczne, szachowe, zajęcia przedsiębiorczości, chór szkolny

 W szkole odbywają się cotygodniowe Poranki Muzyczne podczas, których uczniowie rozwijają swoje muzyczne zdolności. 

Nasi uczniowie osiągają sukcesy w turniejach szachowych, sportowych mistrzostwach województwa mazowieckiego a także Polski, międzyszkolnych konkursach plastycznych oraz w Warszawskich Grach Ulicznych.

Nasza szkoła należy do Federacji Szkół i Instytucji noszących imię Stefana Starzyńskiego. Uczniowie biorą udział w corocznym Mazowieckim Konkursie Wiedzy o Stefanie Starzyńskim i niejednokrotnie zdobywają w nim nagrody i wyróżnienia.

Kadra: Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce posiadają wykształcenie wyższe o specjalności oligofrenopedagogika. Każdy z nich ukończył również studia uprawniające do nauczania określonego przedmiotu.Większość nauczycieli posiada kilka specjalizacji.
Nasi nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje, są m. in. autorami programów nauczania i podręczników.
W szkole pracują również:psycholog, pedagog szkolny, neurologopeda,logopedzi, reedukatorzy, specjaliści z zakresu integracji sensorycznej oraz gimnastyki korekcyjnej.
Godziny pracy: Szkoła pracuje w godzinach 7.00-17.00. Po zajęciach lekcyjnych dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach świetlicowych.
Zapisy:

Szkoła prowadzi zapisy zarówno drogą telefoniczną jak i e-mailową przez cały rok. Można też skontaktować sie z nami osobiście w godzinach pracy szkoły i samemu przekonać się jak wygląda nasza praca. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.szkola.warszawa.pl            


Dojazd:

Dojazd: metrem do przystanku Pole Mokotowskie, tramwajami 17, 33, 4, 10, 14, 18, 35, autobusami , 167, 168, 195, 138, 195, 222Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny