Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Zespół Szkół Specjalnych Nr 99 im. Stefana Starzyńskiego
Różana 22/24; Mokotów
02-569 Warszawa
Tel: 0228450571
Email:
zss9@o2.pl
WWW: www.szkola.warszawa.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

W skład Zespołu wchodzą:
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 111,
Gimnazjum Specjalne Nr 135.

Szkoła proponuje ciekawą ofertę edukacyjną:
-klasy dla dzieci ze sprzężeniami niepełnosprawności,
-klasy dla dzieci z autyzmem
-klasy dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym
-zespoły rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

W szkole jest powołany Specjalistyczny Zespół Diagnostyczny. W skład zespołu wchodzą nauczyciele specjaliści integracji sensorycznej, logopedii, neurologopedii, psychologii. Zadaniem zespołu jest przeprowadzenie i opracowanie całościowej diagnozy dziecka. Diagnoza jest bezpłatna dla uczniów podejmujących naukę w naszej szkole. Koordynatorem prac zespołu jest Pani Dyrektor Leokadia Ogonowska. 

Nasza szkoła w 2003r. otrzymała certyfikat Szkoły z Klasą oraz w 2008r. jako jedyna placówka specjalna w Polsce tytuł Szkoły Uczącej Się. Szkoła posiada również tytuł "Szkoły z Pomysłem", ma także certyfikat "Szkoła Aktywna Sportowo"

Nasi uczniowie mogą korzystać z pracowni komputerowych, pracowni językowo-multimedialnej, bogato wyposażonych izb lekcyjnych, sali doświadczeń świata, świetlicy terapeutycznej, biblioteki multimedialnej, siłowni, sali do zajęć integracji sensorycznej oraz z sali relaksacyjnej.

W naszej szkole działa drużyna harcerska - 293 WDH "Różana Piechota". Uczniowie uczestniczą w zbiókach, apelach, wycieczkach i biwakach.

Szkoła położona jest w cichej, spokojnej dzielnicy, w pobliżu metra. Do dyspozycji uczniów mamy duże boisko, plac zabaw oraz teren parkowo-ogrodowy, przeznaczony m.in. na zajęcia plenerowe. 

Informacje dodatkowe:
-opieka pedagogiczna 7.00-20.00 (w ramach świetlicy socjoterapeutycznej "Gniazdo"),
-drugie śniadania 

-raz w miesiącu spotkania dla absolwentów w Kawiarence pod Różą
-wyjazdy na zieloną szkołę

- zajęcia "Lato w mieście" i "Zima w mieście" 

- oferowane zajęcia pozalekcyjne: warsztaty teatralne, przedsiębiorczość, zajęcia komputerowe z obsługą Internetu, przygotowanie do egzaminów, przygotowanie do samodzielności

 

-psycholog rodzinny.

Kadra: Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce posiadają wykształcenie wyższe o specjalności oligofrenopedagogika.Każdy z nich ukończył ponadto studia uprawniające do nauczania określonego przedmiotu.Większość nauczycieli posiada kilka specjalizacji.
Nasi nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje, są m. in. autorami programów nauczania i podręczników.
W szkole pracują również:psycholog, pedagog szkolny, logopedzi, reedukatorzy, specjaliści z zakresu integracji sensorycznej oraz gimnastyki korekcyjnej.
Godziny pracy: Szkoła pracuje w godzinach 7.00-17.00. Po zajęciach lekcyjnych dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach świetlicowych a między 16.00 a 20.00 mogą przebywać pod opieką pedagogów w świetlicy socjoterapeutycznej "Gniazdo".
Zapisy:

Szkoła prowadzi zapisy zarówno drogą telefoniczną jak i e-mailową przez cały rok. Można też skontaktować sie z nami osobiście w godzinach pracy szkoły i samemu przekonać się jak wygląda nasza praca. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.szkola.warszawa.pl            

 


Dojazd:

Dojazd: metrem do przystanku Racławicka, tramwajami 4, 10, 18, 33, 35, autobusami 138, 222, 174Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny