Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Zespół Szkół Specjalnych nr 78 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Instytucie "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Al. Dzieci Polskich 20; Wawer
04-736 Warszawa
Tel: 0228151123
Email:
szkola.czd@wp.pl
WWW: zss78.warszawa.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

W Instytucie  „Pomnik -  Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie  istnieje szkoła.  

W skład Zespołu  Szkół nr 78 im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Instytucie „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”  w Warszawie  wchodzą:

• Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
• Przedszkole nr 104
• Szkoła Podstawowa nr 106
• Gimnazjum nr 108
• CXXIII Liceum Ogólnokształcące


Obejmujemy opieką dzieci w wieku od 3 do 18 lat, hospitalizowane w Instytucie Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka oraz w Oddziale Dermatologii w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym. Nasza szkoła  z 28-letnią już tradycją i doświadczeniem jest szkołą przyjazną i otwartą na potrzeby uczniów. Edukacja w naszej szkole opiera się a założeniach pedagogiki specjalnej i leczniczej w oparciu o program dydaktyczno- wychowawczy i profilaktyczny.

 

Oferta terapeutyczna, edukacyjna, wychowawcza i kulturoznawcza ma podstawowy cel: odwrócić uwagę małego  pacjenta od choroby, cierpienia, rozłąki  z domem i sprawić, żeby czuł się akceptowany, dowartościowany i bezpieczny. Rozbudzanie ciekawości wobec otaczającego świata niewątpliwie pomaga odwrócić uwagę od szpitalnej rzeczywistości, odkryć swoją wyjątkowość i talenty. 

 

Zadaniem działań szkoły jest przygotowanie uczniów- wychowanków do pełnego udziału w życiu społecznym poprzez rozwój w sferze dydaktycznej, wychowawczej, rehabilitacyjnej i prozdrowotnej.  Naszym działaniem objęci są pacjenci leczeni lub rehabilitowani w poszczególnych Klinikach. Opieką pedagogiczną otaczamy wszystkich pacjentów z różnymi deficytami. W zależności od deficytów zdrowotnych pacjent objęty jest specjalistycznym leczeniem, terapią, edukacją i poradnictwem działającym na terenie szpitala.

Szkoła w Centrum Zdrowia Dziecka daje pacjentowi przebywającemu w szpitalu możliwość realizacji prawa i obowiązku szkolnego na kolejnych etapach edukacji, zapobiega powstawaniu zaległości w nauce. Kontynuując naukę można uzupełnić braki edukacyjne, zdobyć rzetelną wiedzę umożliwiającą kontynuacje nauki po powrocie do szkoły macierzystej. Uczeń może otrzymać oceny, pomagające  w klasyfikacji w szkole macierzystej.  Czas spędzony w szkole przyszpitalnej będzie traktowany przez szkołę macierzystą jako obecność na zajęciach.

Projekt "Centrum Zdrowia Dziecka miejscem przyjaznym i pełnym kultury"

Występy w sali widowiskowej:

27 stycznia 2010 roku rozbawił naszych uczniów występ clowna Ronalda Mc'Donalda

 

26 stycznia 2010 roku interesujące wykonanie znanych utworów prezentował nam
Ochotniczy Chór Pedagogiczny PSP Nr 2 z Radomia pod kierunkiem p. Piotra Bąbolewskiego,
który wspaniale dyrygował paniami z chóru a także widownią. Prezesem Chóru jest p. Halina Wieczorek

 

 

20 stycznia 2010 roku również z przedstawieniem jasełkowym wystąpili uczniowie
ze Szkoły Podsatwowej Nr 141 przygotowani wspaniale przez p. Katarzynę Uma.

13 stycznia 2010 roku po raz kolejny wystąpili młodzi artyści
z Domu Dziecka w Warszawie - Międzylesiu z przedstawieniem jasełkowym.

12 stycznia 2010 roku dla pacjentów Klinik Rehabilitacji wystąpili artyści Fundacji ART, p. Aleksandra Okrasa - sopran koloraturowy i p. Grzegorz Grzywacz - mim. Spotkanie zorganizowała i prowadziła pani Maria Reif.

2 XII 2009 roku po raz kolejny wystąpił dla pacjentów roztańczony zespół z Domu Kultury Ochota

30 XI 2009 roku wystąpił dla pacjentów wspaniały zespół "FERNANDO" z bogatym i wesołym repertuarem.

21 X 2009 roku wystąpił dla pacjentów barwny zespół teatralny z przedstawieniem "Jeż Jeżozwierz".

21 sierpnia 2009 roku przyjechał do nas z ciekawym występem polonijny zespół folklorystyczny "MAZURKA". Artyści zachwycili nas wspaniałymi tańcami i barwnymi strojami. Młodzi pacjenci i ich rodzice z wielką przyjemnością obejrzeli interesujący pokaz.

Kadra: W Zespole Szkół Specjalnych nr 78 zatrudnionych jest 68 pedagogów w tym: 34 nauczycieli dyplomowanych, 18 nauczycieli mianowanych. Stanowią oni wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, z pełnymi kwalifikacjami do pracy z dzieckiem przewlekle chorym. Wielu z nich stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, kontynuując naukę na studiach podyplomowych, biorąc udział w warsztatach, kursach i konferencjach, również zagranicznych.
Godziny pracy: Zajęcia wychowawcze odbywają się w godzinach 8-18. W soboty i święta w godzinach od 8.00 do -13.00. Zajęcia lekcyjne prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-18.00.
Zapisy:

Uczniami naszej szkoły są pacjenci szpitala Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka  w Warszawie i w Oddziału Dermatologii Dziecięcej w Międzyleskim Szpital Specjalistycznym w Warszawie.

 


Dojazd:

Zespół Szkół Specjalnych nr 78 mieści się w Instytucie "Pomnik - Cenrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie. Dojazd autobusami nr 119, 125, 305, 525, 147, przystanek Centrum Zdrowia Dziecka oraz w Oddziale Dermatologii Dziecięcej w Miedzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie, Bursztynowa 2. Dojazd autobusami nr 119, 125, 305, 525, 147, przystanek Bursztynowa Szpital.Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny