Serwis Pomoc Dziecku

Logo
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII MOS Nr 1 "SOS"
Wincentego Rzymowskiego 36; Mokotów
02-697 Warszawa
Tel: 48226470116
Email:
sekretariatsos@wp.pl
WWW: www.mossos1.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

 

CHARAKTERYSTYKA MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII "S.O.S nr1" w Warszawie

       Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 1 "S.O.S" jest placówką resocjalizacyjną. Integralną częścią Ośrodka jest LXI Liceum Ogólnokształcące (nauka kończy się egzaminem maturalnym), Hostel (23 miejsca dla młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej), Zespół działań pozalekcyjnych.  

       Przyjmujemy młodzież, która ze względu na duży stopień nasilenia różnorakich problemów wymaga pomocy psychologicznej i pedagogicznej. Problemy, z którymi pracujemy to: fobie  szkolne, nerwice, depresje, alkoholizm w rodzinie, przemoc fizyczna i psychiczna w środowisku dziecka. Pomagamy młodzieży, która ma specyficzne trudności w uczeniu się, takie jak: dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia, zaburzenia koncentracji uwagi. Staramy się tworzyć przyjazne środowisko szkolne, w którym każdy uczeń/wychowanek ma stworzone warunki do indywidualnego rozwoju intelektualnego oraz społecznego.  Organizujemy różne formy zajęć rozwijających zainteresowania naszych wychowanków. Posiadamy pracownie internetową, witrażową, plastyczną, ceramiczną, fotograficzną,  działają także różne sekcje sportowe.

     Jesteśmy placówką kameralną, przeznaczoną dla 150 osób. W takim miejscu łatwiej dostrzec problemy i trudności uczniów oraz efektywnie nad tymi problemami pracować. Tworzeniu właściwej atmosfery pracy uczniów sprzyja organizacja naszego Liceum, w którym każdy oddział jest jednocześnie grupą socjoterapeutyczną, którą zajmuje się dwóch wychowawców, wychowawca - nauczyciel oraz wychowawca - socjoterapeuta.

     Główną metodą naszej pracy jest socjoterapia. Zajęcią socjoterapeutyczne odbywaj się raz w tygodniu po 2 godziny.  Naszym podopiecznym oferujemy uwagę i indywidualne traktowanie wraz z jego problemami, zdolnościami i zainteresowaniami, rozsądne partnerstwo i poszanowanie godności , udzielanie każdej pomocy w rozwiązywaniu problemów. Dbamy o to, aby nasze środowisko było bezpieczne dla wszystkich, wolne od przemocy fizycznej i psychicznej, od narkotyków i alkoholu, w którym obowiązuje jasny system norm, między innymi o tolerancji, abstynencji i poszanowaniu godności drugiego człowieka.

Kadra: Placówka zatrudnia: nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym w zakresie socjoterapii i resocjalizacji, wychowawców socjoterapeutów, psychologów, reedukatorów, instruktorów, trenerów rozwijających zdolności poznawcze.
Godziny pracy: Zajęcia lekcyjne: od godz. 9 do godz. 16
Zajęcia pozalekcyjne: od godz. 16 do godz. 19
oraz całodobowa opieka w Hostelu.
Zapisy:

Etapy kwalifikacji:

- rozmowa kandydata oraz jego rodziców z psychologiem, wychowawcą, socjoterapeutą i dyrektorem (zapisy tel. 022 6470116 wew.19)

- orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia w  naszej placówce.


Dojazd:

Z metra Służew (około 2km) dojazd autobusem: 117, 141, 189, 401

Z metra Wilanowska (około 2km) dojazd autobusem: 165, 186

przystanek Instytut Fizyki przy Galerii Mokotów.

Tramwaje: 17, 18

 Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny