Serwis Pomoc Dziecku

Logo
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 7
Osowska 81; Praga Południe
04-351 Warszawa
Tel: 0225169820
Email:
mosnr7@wp.pl
WWW: www.mos7.edu.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Jesteśmy placówką publiczną prowadzoną przez Urząd m.st. Warszawy. Jest to placówka dla chłopców w wieku 13-18 lat, którzy z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się  i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym mogą być zagrożeni niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania.

Nadrzędnym celem działalności Ośrodka jest właściwe przygotowanie ucznia i wychowanka do samodzielnego i odpowiedzialnego funkcjonowania w społeczeństwie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi i prawnymi.

Cele nasze realizujemy poprzez:

 • indywidualizację zajęć dydaktycznych,
 • zajęcia wychowawczo-profilaktyczne,
 • zajęcia socjoterapeutyczne,
 • różnorodne zajęcia sportowe
 • piłki nożnej,
 • siatkówka,
 • tenis stołowy,
 • basen,
 • siłownia,
 • udzielanie wsparcia rodzicom (opiekunom prawnym) w zakresie doskonalenia warsztatu umiejętności wychowawczych,
 • pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej uczniów.

Wychowankowie i uczniowie przyjmowani są na podstawie wniosku rodziców (opiekunów prawnych) oraz na podstawie postanowień Sądów Rodzinnych i Nieletnich. Każdy wychowanek winien posiadać Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

Kadra:


Kadra pedagogiczna posiada wykształcenie wyższe. Wychowawcy ukończyli studia o kierunku: pedagogika resocjalizacyjna, część ma dodatkową specjalizację zawodową i ukończone studia podyplomowe. Nauczyciele są specjalistami z zakresu nauczanych przedmiotów.


Godziny pracy:


Młodzieżowy Ośrodek Sopcjoterapii Nr 7 jest placówką całodobową, czynną cały rok.


Zapisy:

Wychowankowie i uczniowie przyjmowani są na podstawie wniosku rodziców (opiekunów prawnych) oraz na podstawie postanowień Sądów Rodzinnych i Nieletnich. Każdy wychowanek winien posiadać Orzeczenie o  potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.


Dojazd:

Dojazd: tramwajami: 3, 6, 9, 22, 24 oraz wszystkimi autobusami zatrzymującymi się przy Rondzie Wiatraczna.Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny