Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

Trudności w uczeniu się

Trudności w uczeniu się dzieci i młodzieży są stałym problemem rodziców, nauczycieli i samych uczniów. Wszelkie podejmowane działania pomocowe koncentrują się wokół rozpoznawania przyczyn i likwidowania - minimalizowania ich skutków. Trudności mogą s…
  • 4 sie 2014
  • Ewa Krawczyk

Czytaj całość

Zespół uzależnienia od Internetu

Amerykańskie Centrum Uzależnień Internetowych przeprowadziło w 2003 roku badania, które wykazały, że aż 6 procent internautów jest sieciocholikami, czyli osobami korzystającymi z Internetu i komputera w sposób zaburzający ich relacje z rzeczywistości…
  • 4 sie 2014
  • Ewa Krawczyk

Czytaj całość

uzależnienia

Lekomania, narkomania, alkoholizm i nikotynizm to choroby utajone, które są trudniej wykrywalne, gdyż osoby uzależnione często żyją w nieświadomości jej posiadania. Objawy bywają niezauważalne przez najbliższe otoczenie. Granica między kontrolowanym …
  • 4 sie 2014
  • Ewa Krawczyk

Czytaj całość

Ramy organizacyjne wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Na potrzeby małego dziecka zagrożonego niepełnosprawnością w placówkach oświatowych prowadzonych przez m. st. Warszawę funkcjonuje sieć zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Pierwsze zespoły wczesnego wspomagania powstały we wrześniu 200…
  • 4 sie 2014
  • Ewa Krawczyk

Czytaj całość