Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

Zaburzenia w odżywianiu

Data dodania poniedziałek, 4 sierpnia 2014
Zaburzenia w odżywianiu ostre i przewlekłe
Henryk Brokman Zachowuję tę nazwę „zaburzenia w odżywianiu" dla pewnych stanów patofizjologicznych, ze względu na tradycje pol­skiego piśmiennictwa pediatrycznego. Rozróżniamy ostre i przewlekłe zaburzenia w odżywianiu. Ostre — to stany bie­gunkowe o różnym nasileniu, o etiologii przeważnie mikro­biologicznej. Stany przewlekłe są to obrazy dystrofii charak­teryzujące się niedostatecznym przyrostem lub ubytkiem wagi, zahamowaniem wzrostu, ujemnym metabolizmem, głównie w przemianie białkowej i tłuszczowej. Ten ostatni moment właśnie łączy ostre i przewlekłe zaburzenia w odżywianiu, zaburzenia metaboliczne bowiem mają miejsce również w ciężkich stanach biegunkowych. I chociaż pod względem etiologii i patogenezy, a również leczenia, ostre i przewlekłe stany nie mają ze sobą wiele wspólnego, to jednak każdy z nich stwarza warunki do wystąpienia drugiego stanu (bie­ gunki powodują wystąpienie stanu dystrofii, niedożywienie sprzyja powstaniu biegunki). Jedne i drugie mają cechy na­głości, wymagają energicznej i celowej interwencji.
  • STANY BIEGUNKOWE,

  • STANY DYSTROFICZNE

  • źródło: http://www.akcjum.com.pl/pediatria/?zaburzenia-w-odzywianiu-ostre-i-przewlekle,42