Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

FUNKCJE SAMOOKALECZEŃ

Data dodania środa, 6 sierpnia 2014
FUNKCJE SAMOOKALECZEŃ U ADOLESCENTÓW

Samookaleczenia nie mają formy samobójstw, gdyż nie mają one na celu pozbawienia życia, ale przerwanie bólu emocjonalnego. Dla wielu osób mają charakter samozachowawczy, nie mniej poważny niż próba samobójcza, gdyż osoba ich dokonująca może przeżywać taką nienawiść do siebie, że pragnie zniszczyć wszelkie realne doświadczenie "ja", odmienić ciało. Samouszkodzenie polega na celowym zadawaniu bólu lub ran swojemu ciału, pozbawione jest jednakże intencji samobójczej.

W świetle dostępnych danych bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe wydaje się ustalenie występowania wśród młodzieży samouszkodzeń, tj. aktów polegających na celowym zadawaniu bólu lub ran swojemu ciału, pozbawionych jednakże intencji samobójczej.  Zjawisko samookaleczeń obok samobójstw i parasamobójstw jest postrzegane jako odzwierciedlenie skłonności autodestrukcyjnych, a równocześnie wyraźnie od nich odróżniane. Szczególnie akcentowana jest różnica pomiędzy samobójstwem "prawdziwym" - mającym na celu samounicestwienie, a wszelkiego rodzaju samookaleczeniami, które często mają chronić jednostkę, co oczywiście nie stanowi usprawiedliwienia dla ich dokonywania. W wielu przypadkach takie celowe uszkodzenia nie wiążą się  z rozwojem osobowości antyspołecznej, ale są reakcją na sytuację kryzysową, w której znalazł się młody człowiek. Zawsze jednak należy takie zachowanie dzieci i młodzieży  potraktować bardzo poważnie,  koniecznie skonsultować z psychologiem i psychiatrą dziecięco - młodzieżowym.
Anna Kaźmierczak-Mytkowska