Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

Trudności z koncentracją uwagi

Data dodania czwartek, 7 sierpnia 2014

Koncentracja to umiejętność skupiania uwagi na ściśle określonych, dokładnie opisanych zagadnieniach. Koncentracja oznacza skierowanie energii na jakieś zagadnienie i jego intensywne opracowanie. Trudności z koncentracją uwagi u dzieci są znakiem naszych czasów. Wiele dzieci jest nadmiernie pobudzonych i ma skłonność do stałego rozproszenia uwagi. Staje się to często przyczyną problemów w szkole, ponieważ uczeń nie jest w stanie skupić się na zadaniu, a często nie jest wytrwały, nie lubi się wysilać. W rezultacie wyniki jego pracy są gorsze niż jego możliwości. Wiele badań dowodzi, że zaburzenia koncentracji są najczęstszą przyczyną niepowodzeń szkolnych. W ostatnich latach zwiększyła się liczba dzieci kierowanych do lekarzy z powodu tych zaburzeń.

Problemy z koncentracją, szczególnie w zakresie obowiązków szkolnych, składa się wiele przyczyn. Należą do nich:

 • słaba motywacja do wysiłku,
 • zredukowane zainteresowanie określonymi treściami nauczania,
 • brak uzdolnień,
 • niekorzystne warunki rodzinne,
 • niekorzystna atmosfera w szkole,
 • częściowe zaburzenia funkcji poznawczych i motorycznych.

  Zaburzenia koncentracji mogą się przejawiać w różnorodnej formie. Problemem stają się następujące zachowania:

 • szybka, pobieżna praca
 • dużo błędów
 • niedostateczna uwaga
 • powolne tempo pracy
 • szybkie zmęczenie
 • sny na jawie i niekojarzenie.

 

Istnieje uproszczony podział na dwa typy dzieci z zaburzeniami koncentracji:

 • typ aktywno - impulsywny
 • typ pasywny z zespołem "niebieskich migdałów".

 

Jedną z przyczyn słabej koncentracji jest brak motywacji do podjęcia wysiłku. Problemy ze skupieniem uwagi i wytrwałością mogą być w znacznym stopniu spowodowane ograniczeniem sprawności intelektualnej dziecka. W takich wypadkach rodzice mogą szukać pomocy u lekarza pediatry, pedagoga szkolnego, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w których możliwe jest wielostronne przebadanie dziecka przez specjalistów z wielu dziedzin: pediatrę, neurologa, logopedę, psychologa, pedagoga, rehabilitanta.

Literatura:
Weyhretera, H. (2004). Trudności z koncentracją uwagi. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

źródło: http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=1527