Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

Przemoc w rodzinie

Data dodania czwartek, 7 sierpnia 2014

 

Bycie świadkiem przemocy wobec matki jest silnym urazem psychicznym, który wzrasta, jeśli dzieci są nie tylko świadkami, ale i ofiarami przemocy. Pojawiają się wtedy bardziej nasilone objawy zaburzeń emocjonalnych, zwłaszcza jeśli przemoc ma charakter chroniczny. (…).

Przemoc w rodzinie nie wpływa na wszystkie dzieci w takim samym stopniu i w taki sam sposób. Zależy to od wieku i płci dziecka, a także systemu wsparcia społecznego. Niemowlęta, narażone na przemoc między rodzicami, wykazują różne problemy zdrowotne, źle śpią, są nadmiernie płaczliwe. Dzieci w wieku przedszkolnym ujawniają paniczny lęk, są drażliwe, bojaźliwe, jąkają się. Starsze dzieci wykazują duży poziom lęku, są zamknięte w sobie, często agresywne. Chłopcy mają więcej zachowań agresywnych, częściej niż dziewczynki mają napady złości, dziewczynki natomiast częściej niż chłopcy są wycofane, pasywne, trzymają się kurczowo rodzica, są nieufne wobec mężczyzn. Badania wykazują również, że obniżeniu poziomu zaburzeń emocjonalnych sprzyja separacja rodziny od sprawcy przemocy i posiadanie instytucjonalnego systemu wsparcia. (s.88-89)

Źródło: Badura-Madej W., Dobrzyńska-Mesterhazy A.(2000). Przemoc w rodzinie. Interwencja kryzysowa i psychoterapia. Kraków: Wyd. UJ

 

Portal NIEBIESKA LINIA dla osób doświadczających przemocy