Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

Psychoedukacja - spis firm

Data dodania sobota, 9 sierpnia 2014
Wykaz ośrodków zajmujących się psychoedukacją rodziców

Psychodynamiczne Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowe PCTS

Psychoterapia Lublin Warszawa Psycholog Psychoterapeuta Psychiatra leczenie depresji nerwic

Branża: Lekarze - psychiatrzy, psycholodzy, psychoterapeuci

 • Lublin, ul. 3 Maja 18 /7A
 • tel. 081 4732170
 • E-mail do Psychodynamiczne Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowe PCTS 

Psycholodzy i terapeuci PCTS zajmują się profilaktyką zaburzeń psychicznych, diagnozą psychologiczną, terapią dorosłych, młodzieży i dzieci. Naszą pracą jest pomoc psychologiczna i terapeutyczna w leczeniu nerwic (lękowa, depresyjna, nerwica natręctw), depresji, zaburzeń osobowości (borderline, narcystyczne, histeryczne, zależne, antyspołeczne), stanów lękowych (fobie), zaburzeń zachowania, zaburzeń seksualnych, schorzeń psychosomatycznych (bóle somatyczne, nadciśnienie, alergia), zaburzeń jedzenia (anoreksja, bulimia, otyłość) oraz terapię wspierającą pacjentów psychotycznych (schizofrenia, depresja endogenna, zaburzenie schizoafektywne, choroba dwubiegunowa afektywna). Oferujemy pomoc w usprawnieniu relacji społecznych, małżeńskich, partnerskich, zawodowych oraz w przystosowaniu się do sytuacji stresowych, kryzysowych (żałoba, utrata pracy, choroba, rozwód). Możliwa jest również psychoterapia mająca na celu doskonalenie własnego funkcjonowania społecznego, rodzinnego i zawodowego.

 

Adalta Centrum Psychologiczno-Szkoleniowe Gabinet Psychologiczny

 

Gabinet psychologiczny Warszawa - Mokotów. Diagnostyka psychologiczna, konsultacje, psychoterapia.

Branża: Lekarze - psychiatrzy, psycholodzy, psychoterapeuci

 • Warszawa, ul. Idzikowskiego 4 /30
 • tel. 022 2438925
 • E-mail do Adalta Centrum Psychologiczno-Szkoleniowe Gabinet Psychologiczny

 

 

"Integrum" Centrum Psychoterapii Integratywnej i Psychoedukacji

 

 Pomoc psychologiczna i psychoterapia

Branża: Lekarze - psychiatrzy, psycholodzy, psychoterapeuci

 • Warszawa, al. Wyzwolenia 10 /116
 • tel. 022 6295257
 • E-mail do "Integrum" Centrum Psychoterapii Integratywnej i Psychoedukac

 

Naszą ofertę kierujemy do tych, którzy:

- nie potrafią odpowiedzieć na pytanie kim są i jaki sens ma ich życie,
- czują się zagubieni i osamotnieni,
- dominuje u nich poczucie smutku,
- przeżywają trudności w związkach z najbliższymi,
- nie radzą sobie z własną złością, agresją czy lękiem,
- przeżywają trudną do zniesienia bezradność,
- nie radzą sobie w kontaktach z innymi ludźmi w domu lub w pracy,
- mają problemy z dziećmi,
- mają zaburzenia łaknienia,
- cierpią na długotrwałe dolegliwości psychosomatyczne, takie jak: kłucia w okolicy serca, uporczywe bóle głowy, częste bóle brzucha, kłopoty ze snem itp.,
- uparcie powracają w myślach do jakiejś trudnej sytuacji z przeszłości

albo - po prostu - chcą lepiej poznać siebie i rozwinąć swój potencjał.

"Prom-Med" Joanna Bronowicka

Psychoterapia.

Branża: Lekarze - psychiatrzy, psycholodzy, psychoterapeuci

 • Wrocław, ul. Kamiennogórska 10
 • tel. 0602622350
 • E-mail do "Prom-Med" Joanna Bronowicka
 • NZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Leczenie uzależnień

Branża: Lekarze - poalkoholowe odtruwanie, terapia

 • Mielec, ul. Żeromskiego 22
 • tel. 017 7887040
 • E-mail do NZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnie

Kadra Ośrodka: specjaliści psychoterapii uzależnień, specjaliści psychoterapii uzależnień od narkotyków, lekarz psychiatra, instruktorzy terapii uzależnień, psycholog.

Formy pracy z klientem w terapii uzależnienia od alkoholu:

- spotkania diagnostyczne

- grupy terapeutyczne - spotkania średnio dwa razy w tygodniu

- spotkania indywidualne i sesje rodzinne

- obóz terapeutyczny wyjazdowy

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Terapia indywidualna i grupowa.

Branża: Poradnie i Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

 • Garwolin, ul. II Armii Wojska Polskiego 20
 • tel. 025 6843789
 • E-mail do Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Zadania Poradni:

* wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania umiejętności rozwiązywania konfliktów i problemów,
* profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,
* terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
* pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej,
* prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
* pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron ucznia
* wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
* wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.

Prowadzi działalność diagnostyczną w zakresie diagnozy odchyleń i zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży oraz potrzeb edukacyjnych.

Orzeka o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego.

 

 

Laboratorium Psychoedukacji Instytut Psychoterapii i Treningu

 

Psychoterapia.

Branża: Lekarze - psychiatrzy, psycholodzy, psychoterapeuci

 • Warszawa, ul. Katowicka 18
 • tel. 022 617616
 • E-mail do Laboratorium Psychoedukacji Instytut Psychoterapii i Trening

Laboratorium Psychoedukacji powstało w roku 1978 jako pierwsza w Polsce niepubliczna placówka oferująca psychoterapię. Przez przeszło ćwierć wieku ośrodek rozwijał się i zmieniał, zachowując jednak podstawowe wartości otwartości, profesjonalizmu i rzetelności.

Prowadzimy także współpracę z firmami w zakresie projektów szkoleniowych i konsultingowych, obejmujących kształtowanie postaw i doskonalenie umiejętności interpersonalnych.

Prowadzimy także warsztaty umiejętności psychologicznych. Dla klientów, którzy odwiedzą naszą stronę internetową www.lps.pl przez wyszukiwarkę Panoramy Firm proponujemy 5% rabatu na poniższe zajęcia:

1. TRENING ASERTYWNOŚCI
2. JAK PANOWAĆ NAD STRESEM, JAK PANOWAĆ NAD WŁASNĄ ENERGIĄ
3. ŚWIADOMOŚĆ CIAŁA
4. JAK RADZIĆ SOBIE Z UCZUCIAMI ZŁOŚCI, AGRESJI, GNIEWU
5. POZNAĆ SIEBIE, ZROZUMIEĆ INNYCH - TYPY CHARAKTERÓW WG MBTI
6. GRUPA OTWARCIA
7. SZKOLENIE DLA STUDENTÓW 

Fundacja Pomóż Dorosnąć

Po czasowniku "KOCHAĆ" najpiękniejszym czasownikiem na świecie jest "POMAGAĆ".

Branża: Fundacje, charytatywne instytucje

 • Piaseczno, al. Kalin 30
 • tel. 0502501202
 • E-mail do Fundacja Pomóż Dorosnąć

Działalność Fundacji opiera się wyłącznie na aktywności charytatywnej jej działaczy i na pracy wolontariuszy. Szczególnym naszym przedsięwzięciem są coroczne obozy socjoterapeutyczno - profilaktyczne organizowane pod nazwą ?Starszy brat, starsza siostra?. Adresowane są do dzieci w wieku 7-13 lat wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych, dotkniętych różnorodnymi trudnościami życiowymi. Uczestniczą w nich również wolontariusze. Organizujemy też wyjazdy pielgrzymkowe (formacyjno - psychoedukacyjne) dla młodzieży. Odbywają się one na zasadzie integracji. Uczestnikami są podopieczni Fundacji, w tym młodzież niepełnosprawna, wolontariusze i młodzież z prawidłowo funkcjonujących środowisk. Wolontariusze są przygotowywani do swojej roli na obozach szkoleniowych i stacjonarnych warsztatach. Wydarzeniem wyjątkowym, które udało nam się zrealizować, była pielgrzymka młodzieży niepełnosprawnej do Rzymu i San Giovanni Rotondo w maju 2007 roku. 
FUNDACJA CHARYTATYWNA

Domaradzki Piotr Psychoterapeuta

Psychoedukacja i terapia.

Branża: Lekarze - psychiatrzy, psycholodzy, psychoterapeuci

 • Czechowice-Dziedzice, ul. Kochanowskiego 9
 • tel. 032 2143000
 • E-mail do Domaradzki Piotr Psychoterapeut 

W swojej pracy terapeutycznej i szkoleniowej preferujemy osiągnięcia psychologii humanistycznej stosując eklektycznie koncepcje terapii Gestalt, terapii poznawczej, psychodynamicznej, behawioralnej i egzystencjalnej. Naszą intencją jest udzielanie wsparcia w rozwoju, oraz w rozwiązywaniu wieloaspektowych problemów. Szanujemy doświadczenia, wiedzę i przekonania osób zgłaszających się do nas. Nowe umiejętności i zdolność radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych nasi klienci zdobywają na bazie własnych doświadczeń z poszanowaniem systemu wartości, który wyznają. Staramy się nie tyle być lekarzami, czy nauczycielami, co raczej latarnią rozświetlającą drogę podróżnikowi, trenerami pomagającymi doświadczyć smak sukcesu. Nie dajemy gotowych zaleceń czy rad do zastosowania, lecz pokazujemy możliwości. To klient sam najczęściej odkrywa w sobie najlepszą dla siebie drogę, czasem tylko decyduje i wybiera z pośród innych możliwości.

źródło:http://katalog.pf.pl/psychoedukacja-P0R10C-m11.html