Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

Rozwój psychoruchowy

Data dodania poniedziałek, 11 sierpnia 2014
Rozwój psychoruchowy wcześniaków

Rozwój psychoruchowy małego dziecka jest uwarunkowany stanem jego układu nerwowego oraz środowiskiem zewnętrznym (wpływem bodźców ze świata zewnętrznego). Tempo oraz przebieg rozwoju zdrowego dziecka jest różny dla każdego malucha. Natomiast każde dziecko dąży w swoim rozwoju do osiągnięcia umiejętności i funkcji charakterystycznych dla człowieka (siadanie, chód, chwytanie przedmiotów, mowa, zabawa itd.).

Dziecko urodzone przedwcześnie od początku narażone jest na:

  • wczesne uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (OUN),
  • rozwój w nieprzyjaznych warunkach szpitalnych (negatywne bodźce ze środowiska zewnętrznego).

Jeśli wystąpiło niedotlenienie lub krwawienie do OUN (tzw. wylewy dokomorowe), to wcześniak znajduje się w grupie ryzyka nieprawidłowego rozwoju psychoruchowego. Istotny jest stopień oraz miejsce uszkodzenia OUN, a także, w przypadku wylewów okołodokomorowych, ewolucja tego uszkodzenia (następstwem wylewów może być np. wodogłowie pokrwotoczne). Jest to istotny czynnik, ale nie przesądzający - niejednokrotnie na swojej drodze zawodowej spotykałem wcześniaki z potwierdzonymi obrazowo (USG, CT - tomografia komputerowa, MRI - rezonans magnetyczny) dużymi uszkodzeniami OUN, których rozwój postępował zadziwiająco dobrze. Dzieci te nie będą prawdopodobnie w przyszłości sportowcami wyczynowymi, ale będą w stanie normalnie, samodzielnie funkcjonować.

Oczywiście im mniejsze uszkodzenie mózgu, jak w przypadku wylewu pierwszego lub drugiego stopnia, tym lepsze rokowania. Krwawienia trzeciego i czwartego stopnia najczęściej nie pozostają bez wpływu na przyszły rozwój dziecka.

Konsekwencjami wczesnego uszkodzenia mózgu mogą być w przyszłości:

  • nieprawidłowy rozwój psychoruchowy, w tym:
    • rozwój dysharmonijny (dziecko osiąga niektóre umiejętności na czas, inne zbyt późno, brak harmonii rozwoju);
    • rozwój opóźniony (dziecko osiąga ważne stopnie rozwojowe późnej, niż przewidują normy);

źródło: http://www.wczesniak.pl/04_dlarodzicow16.html

polecamy też: www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU3682 - 112k

echu1.webpark.pl/Mama/mowa.htm - 39k