Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

OFERTA TERAPII EEG - BIOFEEDBACK

Data dodania wtorek, 3 lipca 2007
Nowa metoda terapii pozwalająca poprawiać i optymalizować pracę mózgu człowieka. Usprawnia umysł poprzez zwiększenie szybkości myślenia, koncentracji uwagi, pamięci, kreatywności, planowania itp. Polepsza samopoczucie i funkcjonowanie poprzez redukcję lęku i napięcia, tremy, zaburzeń psychosomatycznych {bóle głowy, zaburzenia snu itp.}. Pomocna szczególnie w terapii dzieci z zaburzeniami w koncentracji uwagi, pamięci, ze specyficznymi trudnościami w nauce {dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią}, zaburzeniami emocjonalnymi i psychosomatycznymi. Opiera się na uczeniu samokontroli pracy mózgu za pomocą sprzężenia zwrotnego, przy wykorzystaniu specjalistycznej techniki komputerowej. Osoba trenująca widzi na monitorze wideogrę, którą steruje wyłącznie za pomocą własnych myśli. Wykres fal mózgowych rejestrowanych przez elektrody na głowie trenującego przekazywany jest do komputera terapeuty, który obserwuje jakie fale należy wzmacniać, a jakie osłabiać. Kiedy trenujący wytwarza fale o pożądanej częstotliwości gra się udaje i otrzymuje punkty. Jeżeli przeważają fale niepożądane, nie dostaje punktów. Sprzężenie zwrotne polega na dostarczaniu osobie trenującej ciągłej informacji wizualnej i słuchowej o występowaniu pożądanych lub niepożądanych w danej chwili fal mózgowych w przebiegu wideogry. W ten sposób utrwala się optymalny wzorzec pracy mózgu. Terapia nie ma działań ubocznych. Jest ujęta w spisie procedur medycznych przez Światową Organizację Zdrowia.

Prowadzimy terapię biofeedback dla dzieci i młodzieży w wieku gimnazjalnym i licealnym, będących pacjentami naszej Poradni {w szczególnych przypadkach dla dzieci młodszych}. Dzieci powinny być wcześniej zdiagnozowane przez psychologa w zakresie ogólnej sprawności intelektualnej oraz dysfunkcji, będącej powodem skierowania na terapię.

Warunkiem koniecznym jest wykonanie badania EEG z dokładnym opisem dla celów terapii biofeedback i kwalifikacja przez lekarza Poradni TOP.

W zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń potrzebnych jest od 10 do 30 {i więcej} sesji treningowych po ok.60 minut, prowadzonych minimum 1 raz w tygodniu. Uczestniczenie w terapii biofeedback nie zastępuje innych form pracy pedagogicznej i psychologicznej z dzieckiem {np. reedukacji, psychoterapii itp.}.