Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

Czym jest zaburzenie psychosomatyczne

Data dodania poniedziałek, 22 grudnia 2014

ZABURZENIE PSYCHOSOMATYCZNE - ogólny termin używany w celu określenia zaburzenia z objawami somatycznymi (cielesnymi), które przypuszczalnie mają przynajmniej częściowo poznawczą i emocjonalną etiologię, tzn. do pewnego stopnia są psychiczne. Istnieje kilka podejść do zaburzeń psychosomatycznych: termin ten będzie miał konotacje zależne od podejścia. Z jednego - szerokiego - punktu widzenia rozróżnia się trzy podkategorie zaburzeń: a) zaburzenia związane z cechami osobowości jednostki (np. osoby o wysokim stopniu niepokoju wykazują większą zachorowalność na choroby układu oddechowego); b) zaburzenia ściśle związane ze sposobem życia danej jednostki (np. osoby pracujące w zawodach wysoce stresujących chorują na nadciśnienie i zaburzenia czynności żołądkowych); c) zaburzenia przejawiające się przede wszystkim zwiększoną reakcją na substancje i warunki środowiska (np. alergie, któe - chociaż wywoływane przez obce substancje - są różnie odczuwane w zależności od czynników psychicznych). Istnieje jednak jeszcze inny ogólny punkt widzenia, któy opiera się na założeniu, że objawy wszystkich zaburzeń somatycznych są w pewnym stopniu pochodzenia psychicznego.

  

Źródło: Reber A.S., Reber E.S. (2005). Słownik Psychologii (s. 630). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR