Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

Trudności adaptacyjne w szkole

Data dodania poniedziałek, 22 grudnia 2014

 

Odmowa szkolna - odmowa chodzenia do szkoły przez dziecko lub - szerzej - odmowa wyjazdu na obóz, kolonię, pozostania u znajomych itp. Zwykle traktuje się ją jako jedną z cech probierczych lękowego zaburzenia separacyjnego. Zauważmy, że niektórzy autorzy używają tego terminu jako synonimu fobii szkolnej. Nie jest to wskazane, bo choć - ściśle biorąc - odmowa pójścia do szkoły może być spowodowana fobią szkolną, jednak najczęściej wynika z lęku separacyjnego. W prawdziwej fobii szkolnej dziecko przejawia reakcję lękową nawet w obecności rodziców. 

Źródło: Reber A.S., Reber E.S. (2005). Słownik Psychologii (s. 463). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 

Odmowa chodzenia do szkoły podtrzymywana jest u dziecka przez jedną lub więcej kategorii przyczyn:

- Unikanie specyficznych miejsc w szkole budzących strach lub ogólna nadmierna lękliwość. Dziecko boi się określonego miejsca w szkole (np. korytarza, toalet), sytuacji  (np. sprawdzianu wiadomości) lub osoby (np. wybranego nauczyciela).

- Ucieczka od szkolnych sytuacji awersyjnych. Mogą one być związane z niezadowalającymi relacjami interpersonalnymi w szkole (z rówieśnikami lub nauczycielami). Najczęściej za bardzo nieprzyjemne są uważane sytuacje oceniania.

- Skupianie uwagi na sobie lub lęk przed rozstaniem (lek separacyjny). Może objawiać się w postaci napadów złego humoru i/lub narzekania na dolegliwości fizyczne, gdyż dziecku zależy przede wszystkim na pozostaniu w domu z rodzicem lub inną ważną osobą.

- Nagradzające doświadczenia pozaszkolne. Dzieci należące do tej kategorii pragną pozostać w domu dlatego, że dzięki temu mogą oddawać się ulubionym zajęciom, jak np. oglądanie telewizji lub przebywanie z kolegami.

 

Źródło: Elliott J., Place M. (2000). Dzieci i młodzież w kłopocie. Poradnik nie tylko dla psychologów. (s. 44). Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne