Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

FAS - płodowy zespół alkoholowy

Data dodania poniedziałek, 22 grudnia 2014

PŁODOWY ZESPÓŁ ALKOHOLOWY (FAS - Foetal Alcoholic Syndrome) -   zestaw anormalnych cech rozwojowych płodu, wynikających ze spożywania alkoholu przez matkę w okresie ciąży. Wysoki poziom alkoholu we krwi w połączeniu z ogólnie obniżonym poziomem normalnych substancji odżywczych może powodować jeden z wielu lub wszystkie deficyty anatomiczne i psychologiczne, obejmujące małogłowie, zahamowanie wzrostu, upośledzenie umysłowe, nadaktywność, szmery serca oraz złe ukształtowanie kośćca.

Źródło: Reber A.S., Reber E.S. (2005). Słownik Psychologii (s. 534). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR