Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

KONFERENCJA DLA RODZICÓW

Data dodania niedziela, 2 lutego 2014
" Sukces szkolny dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych"

 

 

Dyrektorzy oraz Grona Pedagogiczne Zespołów Szkół Specjalnych Nr 63 i Nr 85
mają zaszczyt zaprosić

Rodziców Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

na spotkanie ze specjalistami z zakresu pedagogiki specjalnej pod hasłem:

„ SUKCES SZKOLNY DZIECKA O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH”

Konferencja odbędzie się w dniu 11 III 2010 r.(czwartek), o godz. 17.00

 w  Warszawie przy  ul. Elektoralnej 12/14
(wjazd od ul. Orlej)

W ramach spotkania: 
1. Przedstawione i omówione zostaną : 
-  nowatorskie metody terapii i pracy z dzieckiem o specjalnych 
    potrzebach edukacyjnych,
-  znaczenie sukcesu w prawidłowym przygotowaniu dziecka do
   życia i pracy zawodowej,
 -  aktualne oferty szkół.
2. Poczęstunek
3. Dyskusja

WAŻNE:

W czasie trwania konferencji zapewniamy opiekę dzieciom rodziców biorących udział w spotkaniu.
Ze względu na  ograniczoną ilość miejsc dla dzieci, prosimy rodziców 
o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne 
( kontakt: 22-620 -39-31 , 22- 620- 57- 72)