Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od 0 do 6 lat w Warszawie

Data dodania niedziela, 19 października 2014
Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka można zdefiniować jako formy działań psychologicznych, pedagogicznych, rehabilitacyjnych, medycznych skierowanych na rodzinę z małym dzieckiem do rozpoczęcia nauki szkolnej, podjętych i wynikających z rozpoznania trudności  bądź zaburzeń rozwojowych małego dziecka.

Idea wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zakłada:

Integrację dziecka i rodziny poprzez rozwijanie sieci powiązań w otoczeniu, które będą stanowić oparcie dla rodziny: doradztwo, grupy wsparcia, współpraca z przedszkolem i innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny

Kierowanie pomocy do rodziny dziecka poprzez informowanie, wspieranie pomocą specjalistyczną oraz przekazywanie wiedzy i umiejętności stymulowania rozwoju dziecka.