Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

Warszawski System Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka i Pomocy Rodzinie – w poszukiwaniu zintegrow

Data dodania sobota, 8 listopada 2014
Zapraszamy na konferencję 12 grudnia 2011 r. w Sali Koncertowej Pałacu Kultury i Nauki w godz. 9.00 – 17.00.

W imieniu Biura Edukacji i Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń zapraszam do udziału w konferencji „Warszawski System Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka i Pomocy Rodzinie – w poszukiwaniu zintegrowanego modelu”, która odbędzie się 12 grudnia 2011 r. w Sali Koncertowej Pałacu Kultury i Nauki w godz. 9.00 – 17.00.

Zapraszam do udziału w konferencji przedstawicieli warszawskiego środowiska oświatowego współtworzącego miejski system wczesnego wspomagania od jego samych początków, tj. 2006 r. Liczę również bardzo na obecność zainteresowanych tą problematyką rodziców, działaczy fundacji i stowarzyszeń oraz przedstawicieli szeroko pojętego środowiska samorządowego. Konferencja „Warszawski System Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka i Pomocy Rodzinie – w poszukiwaniu zintegrowanego modelu” będzie ważną okazją  do zrekapitulowania dotychczasowego dorobku zespołów oraz  dyskusji o zintegrowanych formach pomocy  małemu dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością i jego rodzinie. Materiały z konferencji zostaną opublikowane w stronie Biura Edukacji i w Serwisie Pomoc Dziecku.

Nasza konferencja jest bezpłatna. Obowiązuje rejestracja za pomocą formularza zgłoszeniowego pod adresem:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dERvaEZfekJUTTJRMElxN2ZlWUhyWmc6MQ

Wypełnienie i wysłanie formularza oznacza automatyczne przyjęcie zgłoszenia. Zgłoszenia będę rejestrowane do wyczerpania wolnych miejsc, najpóźniej do 25 listopada br. Osoby biorące udział w konferencji otrzymają potwierdzenie uczestnictwa, traktowane jako jedna z form doskonalenia zawodowego.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:  Jacek Grzyśka jgrzyska@um.warszawa.pl

Mieczysława NowotniakZastępca DyrektoraBiura Edukacji  Urzędu m. st. Warszawy