Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

WARSZTATY EDUKACYJNE Z ZAKRESU METODY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Data dodania środa, 18 marca 2015
12 czerwca 2015 roku zapraszamy wszystkich rodziców zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu Integracji Sensorycznej. Udział jest płatny 20 zł.
Warsztaty edukacyjne dla rodziców
12 czerwca 2015 rok  godz. 15.00-20.00
 

Miejsce: Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej SI, ul. Majdańska 3 lok.7B, Warszawa-Grochów (Osiedle Majdańska)
Zgłoszenia:  formularz zgłoszeniowy na www.pstis.pl
Opłaty: 20 zł od uczestnika, wszyscy otrzymują materiały informacyjne.  
 
Program:  
 
1. Teoria integracji sensorycznej:
Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej.
„Uczymy się przez zmysły” – jak uczy się mózg (założenia SI).
Czynniki predysponujące do deficytów SI (wyjaśnienie terminu „deficyt”, czynniki ryzyka).
Jak oceniamy przebieg procesu integracji sensorycznej – rozpoznawanie deficytów, metody i techniki diagnostyczne (testy, skale, obserwacja).
„Naukowa zabawa”, czyli sesje terapeutyczne prowadzone metodą SI - prezentacja krótkich filmów.
Skuteczność terapii integracji sensorycznej.
 
2. Deficyty integracji sensorycznej
- Omówienie wybranych deficytów integracji sensorycznej (np. obronność dotykowa, dyspraksja, niepewność grawitacyjna)
- Jak wspomagać rozwój procesów integracji sensoryczno-motorycznej w warunkach domowyc
- Przekazanie uczestnikom literatury oraz materiałów informacyjnych.


Osoba prowadząca: Marta Wiśniewska

dr n. humanistycznych w zakresie pedagogiki
terapeuta integracji sensorycznej
nauczyciel integracji sensorycznej

Pedagog specjalny - oligofrenopedagog, logopeda, wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w W-wie. Jest autorką wielu publikacji poświęconych diagnozie i terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, w tym publikacji punktowanych (Pediatra Polska, Postępy Neonatologii) oraz książek.

Nauczyciel-specjalista w Zespole Szkół Specjalnych nr 63 w Warszawie. Diagnosta i konsultant w Ośrodku Rozwoju Psychoruchowego INSENTI. W latach 2008-2014 prezes Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Od 2005 roku prowadzi autorskie Warsztaty dla Rodziców z zakresu integracji sensorycznej.

Laureatka konkursu naukowego organizowanego przez Międzynarodowy Instytut Nowych Technologii przy Fundacji "Promyk Słońca" we Wrocławiu (2013). Uczestniczka wielu szkoleń, konferencji i sympozjów medycznych.

Uczestniczka workshop by Ms PhD Teresa May Banson, OTR/L. FAOTA “Clinical Assessment of Sensory Integration Difficulties in Adolescents and Adult with Disabilities”. Kildare, Irleand 17th-18th June 2014 oraz szkolenia  Ms. Mary Kawar: "Astronaut Training,Vision Screening &  Integrated Visual - Vestibular Tratement Strategies" Warszawa, 2014