Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

Grupa wsparcia dla Rodziców

Data dodania poniedziałek, 17 sierpnia 2015
Zapraszamy na grupy wsparcia dla rodziców dzieci, które otrzymały orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Uniwersytet dla Rodziców"  zaprasza   na  zajęcia Grupy wsparcia  dla rodziców dzieci, które otrzymały orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  lub opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Spotkania  odbywają się w każdą 3-cią sobotę miesiąca w  godzinach 10 - 12.

Zapraszamy wszystkich rodziców, którzy  chcą w przyjaznej i miłej atmosferze porozmawiać o  swoich trudnościach  i radościach związanych z wychowywaniem dziecka z orzeczeniem.
W trakcie spotkań będzie można dowiedzieć się  od specjalistów i innych rodziców co należy robić w trudnych sytuacjach, jakie prawa przysługują dzieciom i ich opiekunom, zdobyć wiedzę  dotyczącą tego, jak być lepszym rodzicem dla swojego dziecka  i lepiej troszczyć się o siebie.

Harmonogram spotkań Grupy wsparcia dla rodziców dzieci, które otrzymały  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju w roku szkolnym 2015/16

19 września 2015
17 października 2015
21 listopada 2015 - planowane  spotkanie z prawnikiem
19 grudnia 2015
16 stycznia 2016
20 lutego 2016
19 marca 2016
16 kwietnia 2016
21 maja 2016
18 czerwca 2016

Zapraszam
Beata Chrzanowska-Pietraszuk
Specjalistyczna Poradnia 
Psychologiczno - Pedagogiczna 
 "Uniwersytet dla Rodziców"