Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI

Data dodania piątek, 18 kwietnia 2008
W najbliższym czasie w Poradni Specjalistycznej „MOP” zamierza rozpocząć "Trening zastępowania Agresji"

Czym jest TZA? Program ten oddziaływuje na trzy komponenty agresji: deficyty umiejętności społecznych (aspekt behawioralny), trudności kontroli złości (aspekt emocjonalny) i specyficzne wzory myślenia (aspekt poznawczy). Odpowiadają temu trzy komponenty TZA: trening umiejętności prospołecznych, trening kontroli złości i trening wnioskowania moralnego. Ostateczne decyzje co do rodzaju i zakresu ćwiczonych umiejętności podejmowane są dopiero na treningach, przy decydującym głosie trenujących.Kryterium włączenia uczniów do programu jest stwierdzony deficyt umiejętności prospołecznych, upośledzenie kontroli złości lub niski poziom empatii. Wiek uczestników 15-17 lat.Skierowanie ucznia do grupy na podstawie obserwacji zachowania potwierdza się diagnozą umiejętności społecznych, dokonywaną na podstawie kwestionariuszy samooceny, kwestionariuszy dla rodziców ucznia, oraz wychowawcy lub pedagoga szkolnego. Udział w sesjach treningowych wymaga zgody osoby zgłaszanej oraz rodziców na udział w Treningu Zastępowania Agresji, natomiast osoby te nie muszą być zmotywowane wewnętrznie do pracy nad sobą. Udział w treningach może być np. elementem kontraktu zawieranego przez szkołę z uczniem lub wskazaniem kuratora sądowego.Zajęcia będą odbywał się 2 razy w tygodniu po 1,5 h. Planowane rozpoczęcie zajęć 23 kwietnia 2008.Jeżeli wśród uczniów w Państwa szkole są osoby, które spełniają warunki kwalifikacji, prosimy o kontakt z Ośrodkiem MOP w celu ustalenia terminu konsultacji indywidualnej (uczeń z rodzicem), poprzedzającej rozpoczęcie treningu.

Telefon: 022 646 57 25                               

Zapraszam do współpracy                                                                

Agnieszka Czechowska