Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH - trwają zapisy

Data dodania środa, 17 sierpnia 2016
Poradnia nr 10 zaprasza dzieci w wieku 4-17 lat z autyzmem, zespołem Aspergera i całościowymi zaburzeniami rozwoju.

 

Zajęcia organizują i prowadzą specjaliści zatrudnieni w Poradni: mgr Andrzej Biernacki (pedagog), mgr Grażyna Gasik (psycholog), mgr Anna Grabek-Dąbrowska (psycholog), mgr Justyna Jedlińska (psycholog).

Zapisy są przyjmowane za pomocą formularza dostępnego na stronie Poradni.

Zapisy będą trwały przez całe wakacje i pierwsze dni września.

Zajęcia rozpoczną się we wrześniu lub październiku 2016 rok (jednak nie wcześniej niż 19 września).

Na podstawie przekazanych informacji zostaną utworzone grupy dla uczestników. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci zakwalifikowanych na zajęcia, zostaną powiadomieni o tym fakcie telefonicznie (z numeru 519 823 869 lub 503 321 090).

Informacje o rozpoczęciu zajęć pojawią się także na stronie Poradni w zakładce TUS (www.ppp10.waw.pl/tus.php).


UWAGA!
1. Wpis na listę nie gwarantuje miejsca na zajęciach.
2. Kolejność zapisu nie ma znaczenia - niezależnie, czy zapis zostanie dokonany w lipcu, czy we wrześniu, każdy zapis będzie traktowany jednakowo.
3. Kwalifikacja na zajęcia będzie zależała miejsca zamieszkania/pobierania nauki oraz od wieku i diagnozy dziecka.
4. Pierwszeństwo mają dzieci z rejonu działania Poradni, pozostałe dzieci będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc w utworzonych grupach.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Poradni nr 10.