Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

WARSZTAT WYJAZDOWY DLA OJCÓW

Data dodania piątek, 30 września 2016
Poradnia OPTA zaprasza na warsztaty dla ojców w wyjątkowej formule.

 

Kogo zapraszamy:

ojców - uczestników różnych form wsparcia psychologicznego w naszej Poradni oraz tych, którzy pragną      w sposób świadomy przeżywać swoje ojcostwo

 

Kiedy:

Warsztat rozpoczynamy w piątek 14 października 2016 r. o godz. 20.00,

a kończymy w niedzielę 16 października 2016 r. ok. godz. 15.00

 

Cel:

Zwiększenie świadomości w zakresie procesów wychowawczych, znajdowanie sposobów dotarcia do własnych dzieci, poprawa funkcjonowania w zakresie rodzicielstwa, rozpoznanie silnych i słabych stron swojego ojcostwa, wykorzystanie umiejętności przydatnych do wzmocnienia więzi z dzieckiem, zobaczenie jak inni radzą sobie w roli ojca – wymiana doświadczeń w męskim gronie, tworzenie środowiska aktywnych i zaangażowanych ojców.

 

Metody:

Zajęcia będą miały formę warsztatową: analiza przypadków i doświadczeń uczestników, praca indywidualna, w parach, w grupie, mini wykłady, ćwiczenia, dyskusje, miejsce na pytania uczestników, integracja, wycieczka, sport.

 

Miejsce:

Nowo otwarty ośrodek na Podlasiu, ok. 140 km od Warszawy (okolice Łomży)

 

Ilość uczestników:

12 - 16 osób

 

Spodziewane efekty:

wzmocnienie w roli ojca - rodzica

wzrost świadomości i ważności swojej roli, poprawa relacji z najbliższymi

 

Nabór:

konsultacja z psychologiem Łukaszem Godkiem (dla osób spoza Poradni), zapisy w sekretariacie,                tel. 22 826-39-16, 506-399-683 w godz. 8-20 oraz w soboty w godz. 9-13.

 

Prowadzenie:

Łukasz Godek, Jakub Foksa

 

Koszty:

Udział w warsztacie jest nieodpłatny, uczestnicy pokrywają jedynie koszty wyżywienia, noclegów oraz

ubezpieczenia (120 zł). Dojazd samochodami wraz z innymi uczestnikami.