Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY

Data dodania środa, 1 lutego 2017
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Specjalistycznego Punktu Konsultacyjnego prowadzonego przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych.

 

Nowy Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny – SPK jest uzupełnieniem dla funkcjonujących w Warszawie już od 2010 r. 11 Specjalistycznych Punktów Konsultacyjnych mających siedzibę w szkołach i placówkach specjalnych. 


SPK – „ Łucka” udzielał będzie konsultacji w następujących obszarach:

 • praca z uczniami z wadą słuchu (problemy szkolne w zależności od stopnia utraty słuchu-pomoc w doborze metod nauczania),

 • diagnoza problemów wychowawczych, szkolnych, zaburzenia zachowania wynikające
  z niepełnosprawności i problemów komunikacyjnych,

 • konsultacje z polskiego języka migowego PJM,

 • trudności adaptacyjne w grupie rówieśniczej,

 • doradztwo zawodowe (badanie preferencji zawodowych uczniów, przygotowanie do wejścia na rynek pracy),

 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych (czytanie ze zrozumieniem, pokonywanie trudności
  w czytaniu związanych z małym zasobem słów lub wynikających ze specyfiki niepełnosprawności),

 • pomoc surdologopedyczna (terapia mowy i słuchu, diagnoza i terapia zaburzeń mowy u osób chorych neurologicznie, zaburzenia mowy w przebiegu schorzeń dezintegracyjnych
  i neurodegeneracyjnych, neurologopedia),

 • metodyka nauczania języka polskiego osób głuchych

 

Dane kontaktowe:

00-842 Warszawa, ul. Łucka 17/23
tel. (022) 620 62 85, 620 62 86, tel., fax, tekstofon (022) 624 28 91

Więcej informacji o działalności Specjalistycznych Punktów Konsultacyjnych znajdziecie Państwo na stronie http://www.spk.waw.pl/