Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

POMOC DZIECIOM - OFIAROM PRZESTĘPSTW

Data dodania czwartek, 21 września 2017
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na 14. edycję Ogólnopolskiej Konferencji w dniach 23-24.10.2017 r.

 

Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw” organizowana jest od 2004 roku przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundację dzieci Niczyje) razem z Ministerstwem
Sprawiedliwości i Miastem Stołecznym Warszawa – Biurem Pomocy i Projektów Społecznych.
Tematem przewodnim jest pomoc dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy i wykorzystywania, a także ochrona praw dzieci, które uczestniczą w procedurach prawnych. Krajowi
i zagraniczni eksperci przedstawiają modelowe rozwiązania zapobiegania przestępstwom wobec dzieci oraz najnowsze ustalenia empiryczne i teoretyczne, dotyczące problemu krzywdzenia dzieci. Prezentowane są także projekty i inicjatywy praktycznej pomocy dzieciom – ofiarom przestępstw i ich rodzinom oraz profesjonalne wydawnictwa dotyczące tej problematyki. Program konferencji przewiduje m.in. sesje plenarne, wykłady i warsztaty w mniejszych grupach.
Co roku w konferencji uczestniczy około 550 profesjonalistów z terenu całego kraju, stykających się w swojej pracy zawodowej z dziećmi – ofiarami przemocy.

14. Ogólnopolska Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw” została objęta patronatem honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka.

Zapisy i informacje na stronie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.