Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

AUTYZM A PRAKTYKA OPARTA NA DOWODACH

Data dodania środa, 21 lutego 2018
W dniu 16 marca 2018 Uniwersytet Humanistyczny SWPS oraz Centrum Terapii Autyzmu SOTIS zapraszają na międzynarodowe, bezpłatne sympozjum poświęcone terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu.

 

Stosowanie oddziaływań potwierdzonych badaniami (analogicznie do medycyny opartej na dowodach) oznacza uwzględnienie dobrych praktyk klinicznych, unikalnych wartości i potrzeb podopiecznego z autyzmem i jego rodziny oraz wybór technik terapii i edukacji o zweryfikowanej badawczo skuteczności. Takie podejście zapewnia najwyższy możliwy standard i efektywność interwencji.

Tematem obu części sympozjum są kluczowe elementy oddziaływań opartych na dowodach:

  • rozwój dobrych praktyk klinicznych i edukacyjnych wobec osób z autyzmem
  • określenie technik terapii i oceny ryzyka ASD o wiarygodności potwierdzonej badaniami
  • uwzględnienie perspektywy różnych osób z otoczenia osoby z autyzmem w celu optymalnego określenia potrzeb i priorytetów dziecka i rodziny.

Pierwsza część sympozjum (Interwencje) skupia się na aspekcie wdrożenia potwierdzonych naukowo interwencji terapeutycznych z perspektywy Stanów Zjednoczonych, Szwecji i Polski. Jak na bieżąco aktualizować wiedzę zespołów terapeutycznych? Jak zapewnić wysokiej jakości oddziaływania dzieciom z ASD niezależnie od filozofii terapii przyjętej przez placówkę? Jak w różnych sferach oddziaływań wobec dziecka (rozwojowych, edukacyjnych, zdrowotnych) oprzeć się na technikach potwierdzonych badawczo? Odpowiedzi na te pytania stanowią oś pierwszej części spotkania.

Tematem drugiej części (Interakcje) będą interakcje specjalistów zajmujących się autyzmem i osób z bezpośredniego otoczenia dzieci – oraz to, jak wspierać te relacje dzięki rozwijającej się wiedzy i nowym technologiom. Kiedy stosować współczesne techniki badań i komunikacji w planowaniu ścieżki pomocy? Jak korzystać z doświadczeń i badań nt. kontaktu z rodzicami i wychowawcami? Uwzględnienie nowych rozwiązań w interakcji z rodzinami i osobami pracującymi z dziećmi z autyzmem to główny wątek drugiego bloku sympozjum.

Więcej informacji: https://www.swps.pl/nauka-i-badania/konferencje/16957-autyzm-a-praktyka-oparta-na-dowodach