Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

BEZPŁATNA TERAPIA DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU

Data dodania czwartek, 1 marca 2018
Od lutego 2018r. Fundacja KROK PO KROKU rozpoczęła rekrutację do programu „KROK PO KROKU do samodzielności – kompleksowa terapia behawioralna dla dzieci z autyzmem”.

 

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności dzieci ze spektrum autystycznego (autyzm, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenie rozwoju inaczej nie określone) oraz rozwój ich umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem poprzez rehabilitację w specjalistycznej placówce.

Dzieci, które zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie, będą bezpłatnie uczestniczyły w zajęciach indywidualnych (rehabilitacja psychologiczna i logopedyczna) i grupowych (rehabilitacja społeczna) prowadzonych przez specjalistów (psychologów, pedagogów, logopedów). Zajęcia będą miały charakter intensywnej terapii (rehabilitacji) – intensywność oddziaływań będzie wynosiła 20  godzin tygodniowo dla każdego dziecka. Wszystkie zajęcia będą odbywały się na terenie ośrodka Fundacji, przy ul. Zaściankowej 92 lok. 4, 02-989 Warszawa. Każde dziecko (Beneficjent Ostateczny Projektu) biorące udział w projekcie otrzyma pakiet 283 godzin bezpłatnych zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych ze specjalistami.

Zajęcia prowadzone w ramach Projektu opierają się na założeniach Stosowanej Analizy Zachowania (tj, terapii ABA, zwanej również behawioralną).

W Projekcie weźmie udział 30 dzieci (3 tury zajęć terapeutycznych po 10 dzieci w każdej turze).

Początek intensywnej terapii:

  • I Tura: od lutego 2018 roku
  • II Tura: od czerwca 2018 roku
  • III Tura: od września 2018 roku

Uczestnicy projektu:

Uczestnikami Projektu mogą być dzieci w wieku 2-10 lat z terenu woj. mazowieckiego ze zdiagnozowanym jednym z całościowych zaburzeń rozwoju mieszczących się w grupie tzw. spektrum zaburzeń autystycznych (autyzm, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenie rozwoju inaczej nie określone) i orzeczeniem o niepełnosprawności.

Rekrutacja:

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie prosimy o przesłanie Karty Zgłoszenia (wg załączonego wzoru)  wraz z wymaganymi załącznikami:

  1. Kserokopia orzeczenia/zaświadczenia lekarskiego o chorobie dziecka – oryginał dokumentu do wglądu po zakwalifikowaniu dziecka do Projektu.
  2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności – oryginał dokumentu do wglądu po zakwalifikowaniu dziecka do Projektu.
  3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgłaszającego (wg załączonego wzoru).
  4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie informacji o chorobie dziecka oraz danych osobowych dziecka (wg załączonego wzoru).

Dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać listownie lub dostarczyć osobiście pod adres:

KROK PO KROKU – Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin
ul. Zaściankowa 92 lok.4
02-989 Warszawa

Dla przyspieszenia procesu rekrutacji i kwalifikacji uczestników do Projektu dopuszcza się możliwość przesłania Karty Zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami mailem (skany dokumentów) na adres: biuro@krokpokroku.org

Nadesłane zgłoszenia będzie na bieżąco weryfikowała Komisja Kwalifikacyjna, która dokona kwalifikacji dzieci do Projektu. W pierwszej kolejności będą kwalifikowane dzieci z głębokimi zaburzeniami i znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci najmłodsze.

Zgłoszenia można nadsyłać do 05 września 2018 roku. Dokumenty zgłoszeniowe dzieci, które nie zostaną zakwalifikowane do I Tury Projektu, automatycznie przechodzą do procesu rekrutacji do II i  III Tury Projektu.

Powyższa informacja pochodzi ze strony źródłowej projektu.