Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

OŚRODEK OKRO ROZPOCZĄŁ DZIAŁALNOŚĆ

Data dodania piątek, 7 września 2018
Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rahabilitacyjno-Opiekuńczy (OKRO) rozpoczął działalność w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "TOP" w ramach rządowego proagramu "Za życiem".

CO OFERUJEMY DZIECIOM I ICH RODZICOM?

- diagnozę trudności rozwojowych;

- terapię wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wymiarze do 5h tygodniowo;

- informację o właściwych dla dziecka i jego rodziny formach kompleksowej specjalistycznej pomocy.

KOMU POMAGAMY?

Dzieciom w wieku od urodzenia do rozpoczęcia nauki szkolnej:

- posiadającym opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju;

- posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności;

- zagrożonym niepełnosprawnością.

JAKIE TERAPIE PROWADZIMY?

- oferujemy terapię psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i fizjoterapeutyczną;

- formy pomocy zależą od potrzeb rozwojowych dziecka i rodziny stwierdzonych w przeprowadzonej diagnozie lub zaleceniach zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka bądź w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

- indywidualny plan terapeutyczny ustala zespół specjalistów w porozumieniu z Rodzicami.

OŚRODEK MA SWOJĄ SIEDZIBĘ PRZY UL. SŁUPECKIEJ 2a W WARSZAWIE.

tel. 22 290 39 44

www.poradnia-top.pl/p/okro