Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

Trzy modele edukacji

Data dodania poniedziałek, 23 listopada 2009
Dokonaj rozsądnego wyboru, kierując się diagnozą psychologiczną i potrzebami społecznymi dziecka

Istnieje wiele możliwości  kształcenia i rozwijania potencjału poznawczego  dziecka o specjalnych  potrzebach edukacyjnych. Może ono rozpocząć karierę szkolną i realizować ją krocząc ścieżką edukacji włączającej; ma wówczas prawo zgłosić się do swojej szkoły rejonowej, która zapewni mu kształcenie z pełnosprawnymi rówieśnikami oraz codzienne specjalistyczne wsparcie. Może być uczniem szkoły realizującej model edukacji integracyjnej;  jego kształcenie  odbywa się wówczas w klasie o obniżonej liczbie uczniów, a wraz z nim uczęszczają do niej inne  dzieci wymagające zindywidualizowanego traktowania (od 3 do 5), wspierane w procesie dydaktycznym przez nauczyciela wspomagającego. Może też zaspakajać swoje potrzeby poznawcze w szkole lub placówce specjalnej, oferującej model edukacji specjalnej, gwarantującej dziecku naukę w małym oddziale i specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne dostosowane do rodzaju jego zaburzeń i typu niepełnosprawności.

 

 

 

 

 

 

 

 Ewa Krawczyk