Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

WIĘCEJ SKUTECZNOŚCI, MNIEJ BEZRADNOŚCI. JAK Z MIŁOŚCIĄ I SZACUNKIEM WYZNACZAĆ DZIECKU GRANICE

Data dodania poniedziałek, 11 lutego 2019
Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci do 6 lat

 

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci do lat 6.

Start nowej edycji grupy planowany jest na 15 lutego  2019 r

Warsztaty obejmują 6 trzygodzinnych spotkań. Spotkania odbywają się w Specjalistycznej Poradni Uniwersytet Dla Rodziców.

Zajęcia odbywają się w piątki w godzinach 10.00 -13.00.
Osoby prowadzące: Anna Salwa - Kazimierska. Magdalena Golędzinowska

Zajęcia odbywają się w PIĄTKI g.10.00-13.00.

Warsztaty są przeznaczone dla rodziców dzieci do lat 6, przeżywających bezradność i frustracje w wychowaniu swoich dzieci, zainteresowanych skutecznym wychowaniem bez  przemocy.

   Celem warsztatów jest:

  • Nauczenie się jak można skutecznie, a zarazem w sposób przyjazny dla dziecka       i rodzica przeprowadzać konieczne działania wychowawcze (w tym stawianie wymagań, granic, wydawanie poleceń itd).
  • Nauczenie się rozpoznawania i lepszego radzenia sobie z emocjami przeżywanymi   w kontakcie z dzieckiem, zwłaszcza w sytuacjach trudnych.
  • Wypracowanie bardziej odpowiadających potrzebom dziecka i rodzica sposobów reagowaniaw typowych, trudnych sytuacjach zdarzających się w kontakcie z dzieckiem.
  • Wybór najskuteczniejszych metod  z własnego"zestawu narzędzi wychowawczych"  i wprowadzenie zmian w tych mniej skutecznych.

Grupa ma charakter edukacyjny. Jest prowadzona w formie warsztatów, inspirowanych programem "Dobry Rodzic, Dobry Start", Fundacji Dzieci Niczyje.

 

UWAGA - na warsztaty nie przyjmujemy par w ostrym konflikcie. W przypadku konfliktu między rodzicami, na daną edycję grupy może uczęszczać tylko jeden z nich. Podyktowane jest to troską o zapewnienie uczestnikom atmosfery spokoju oraz  niezakłóconego korzystania z zajęć.

 

Niestety nie mamy możliwości zapewnienia dzieciom opieki w trakcie zajęć, dlatego zapraszamy bez dzieci.

Zapisy do grupy przyjmowane są w godzinach 9.00-18.00 w sekretariacie Poradni tel. 22 822 24 46; 22 822 71 68. Na listę podstawową zapisujemy 20 osób. Kolejne osoby zapisywane są na listę rezerwową. Przed rozpoczęciem zajęć weryfikujemy zgłoszenia z listy podstawowej. Na miejsca osób które zrezygnują, zapraszamy osoby z listy rezerwowej, według kolejności zgłoszeń.

 

Przyjmujemy zapisy na listę rezerwową.