Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

Tydzień Integracji Europejskiej - Gry bez Granic

Data dodania poniedziałek, 24 listopada 2008
Międzynarodowe zawody dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo

 

       We wrześniu br. Zespół Szkół Specjalnych Nr 109 przy ulicy Białobrzeskiej 44 wraz z działającym przy nim Stowarzyszeniem „Spokojne Jutro”, podjął się organizacji międzynarodowej imprezy sportowo-kulturalnej „Tydzień Integracji Europejskiej - Gry bez Granic przeznaczonej dla młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i złożoną. Realizację projektu zaplanowano od stycznia do grudnia 2009 roku, a Tydzień Integracji Europejskiej od 04 do 08 września 2009 roku we współpracy z następującymi partnerami:

- Urząd Miasta st. Warszawy (Biuro Edukacji, Biuro Sportu)

- Lasy Państwowe

- Akademia Pedagogiki Specjalnej

- Ośrodek Kultury Ochoty

Najważniejszym punktem programu Tygodnia Integracji Europejskiej jest rywalizacja sportowa młodzieży niepełnosprawnej  „Gry bez granic”. Rangę  zawodów podnosi powitanie europejskich drużyn przez władze Warszawy w Ratuszu Miejskim oraz objęcie honorowego patronatu przez Panią Prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz.

Informacje o projekcie, partnerach i sponsorach zostaną umieszczone na stronach internetowych szkoły, stowarzyszeń wspierających działanie, stronach miasta i Biura Edukacji, jak również we wszystkich dokumentach oraz materiałach informacyjnych i promocyjnych. Będą to: umowy partnerskie,  zaproszenia wysłane do drużyn biorących udział w międzynarodowym spotkaniu, zaproszenia wysłane do gości, plakaty, film z przebiegu Tygodnia Integracji Europejskiej, wystawy fotograficzne, artykuły w gazecie Ochotnik, księga pamiątkowa, materiały audio-wizualne ( telewizja).

Zakończenie międzynarodowego spotkania i rywalizacji sportowej połączone z wręczeniem  pucharów drużynom biorącym udział w zawodach, odbędzie się podczas uroczystego koncertu w Sali Kongresowej.

Ewa Krawczyk i Małgorzata Dońsko - Olszko - dyrektor ZSS nr 109 ul. Białobrzeska 44