Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

JAK WYTYCZAĆ DZIECIOM JASNE GRANICE?

Data dodania czwartek, 4 lipca 2019
Wakacyjne warsztaty wychowawcze dla rodziców w Poradni TOP

WARSZTATY DLA RODZICÓW

„JAK WYTYCZAĆ DZIECIOM JASNE GRANICE?”

Warsztaty są przeznaczone dla rodziców dzieci w wieku 3-12 lat, którzy:

-  czują się zniechęceni, bezradni i sfrustrowani złym zachowaniem swoich pociech

- mają poczucie, że dotychczas stosowane metody wychowawcze są mało skuteczne

- chcą lepiej komunikować się z dziećmi  i wytyczać im jasne granice.

- pragną dowiedzieć się, czego dzieci tak naprawdę potrzebują, czy dzieci muszą mieć wszystko i czy zawsze trzeba chronić je przed stresem i frustracją.

 

Celem warsztatów jest poszerzenie kompetencji wychowawczych rodziców tak, aby nauczyli się:

- jak powstrzymywać niewłaściwe zachowania dzieci

- jak skłonić dzieci do współpracy

-jak rozwijać samodzielność, odpowiedzialność i poczucie wartości własnej dzieci

- jak stawiać dzieciom jasne granice

- jak skutecznie komunikować się z dziećmi

- jak wprowadzać zasady i konsekwencje do życia rodzinnego

 

Czas trwania warsztatów: 2 spotkania po 6 godzin.

Termin: soboty: 6.07.2019r. i 13.07.2019r. w  godz. 9.00 -15.00

Prowadzący: Elżbieta Sanigórska,  Beata Podgórska

Zapisy u prowadzących  pod numerem telefonu 22 822 77 17 wew. 302 i 113 lub w sekretariacie.