Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I ZDROWIA ICF

Data dodania środa, 26 czerwca 2019
Kurs doskonalący dla pracowników Poradni Psychologizno - Pedagogicznych z zastosowania klasyfikacji ICF

 

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia i jej zastosowanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – kurs doskonalący

 

Termin: 01 - 02 lipca 2019 w godz. 9.00-15.45

Miejsce: WCIES, ul. Stara 4, sala nr 204

 

Cele:

poznanie założeń i celów ICF oraz potrzeb, na które ICF odpowiada

•poznanie zintegrowanego biopsychospołeczny modelu funkcjonowania i niepełnosprawności – jego struktury i podstawowych definicji,

•zapoznanie się ze strukturą klasyfikacji ICF w teorii i praktyce,

•poznanie zastosowania ICF w pracy w PPP i w szkole.

 

Adresaci: pedagodzy i psychologowie zatrudnieni w warszawskich Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych

Dodatkowe informacje: szkolenie tylko dla pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

 

Kierownik szkolenia:           Elżbieta Tołwińska-Królikowska

Adres e-mail: elzbieta.krolikowska@wcies.edu.pl

 

Zapisy przez stronę: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/Szkolenia-w-zakresie-pomocy-psychologiczno-pedagogicznej-i-ksztalcenia-specjalnego

Warunki zaliczenia   udział w całym szkoleniu