Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

PRAWNE ASPEKTY KRZYWDZENIA DZIECI

Data dodania środa, 24 kwietnia 2019
Szkolenie w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
Adresaci: przedstawiciele warszawskich placówek oświatowych i opiekuńczych, w których przebywają dzieci. 
Warunek konieczny! placówka musi realizować program Chronimy Dzieci, tzn. musi być zgłoszona na www.chronimydzieci.pl 
Termin: 25.04.2019 r., godz. 9.00-16.00. 
Miejsce: Warszawa (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie). 
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych, 1 dzień. 
Cele: zapoznanie uczestników z podstawowymi aktami prawa w zakresie przeciwdziałania krzywdzeniu dziecka, wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę z zakresu form krzywdzenia dziecka (przestępstwo, zagrożenie dobra dziecka) oraz wiedzę z zakresu procedur interwencyjnych związanych z krzywdzeniem dziecka (podejmowanie interwencji, udział w procedurach), rozwój umiejętności w zakresie podejmowania interwencji w przypadku stwierdzenia krzywdzenia dziecka.