Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

PROBLEMATYKA WCZESNEJ INTERWENCJI I ZDROWIA PSYCHICZNEGO MAŁYCH DZIECI

Data dodania środa, 11 września 2019
Instytut Matki i Dziecka zaprasza specjalistów na kurs doskonalący.

Kurs "Problematyka wczesnej interwencji i zdrowia psychicznego małych dzieci"

 

Instytut Matki i Dziecka zaprasza na kurs pn.
 
"Problematyka wczesnej interwencji i zdrowia psychicznego małych dzieci"
 
pod kierownictwem naukowym dr hab. Grażyny Kmity
 
TERMIN:   01-05.10.2018 r. godz. 9.00-16.00
MIEJSCE: Instytut Matki i Dziecka Warszawa ul. Kasprzaka 17A, budynek A, II piętro, sala 217
KOSZT tygodniowego kursu wynosi 700 zł
 
 
 
Kurs skierowany jest zarówno do specjalistów posiadających doświadczenie w diagnozie i terapii małych dzieci, jak również do osób, które znajdują się na początku swojej drogi zawodowej. Naszym celem jest zapoznanie uczestników z najnowszą wiedzą na temat zdrowia psychicznego niemowląt i małych dzieci, jak również form wczesnej interwencji i pomocy psychologicznej. Omówione zostaną m.in. takie zagadnienia jak:
 
·Plastyczność układu nerwowego w aspekcie rozwoju i wczesnych uszkodzeń
 
·Zjawisko rezyliencji we wczesnym rozwoju; znaczenie relacji rodzice-dziecko
 
·Wczesna opieka neurorozwojowa
 
·Typowe trudności wieku niemowlęcego i poniemowlęcego – zaburzenia karmienia, zaburzenia snu
 
·Wczesna diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu
 
·Zaburzenia rozwoju językowego – trudności diagnostyczne
 
·Traumatyczne doświadczenia okołoporodowe
 
·Zastosowanie Skali Oceny Zachowania T.B. Brazeltona we wczesnej interwencji psychologicznej
 
·Terapia zabawowa w pracy z małym dzieckiem
 
·Rozwojowe skutki wcześniactwa i wczesna interwencja psychologiczna dla dzieci urodzonych przedwcześnie i ich rodzin
 
·Wczesna interwencja dla niemowląt i małych dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną
 
 
 
Szkolenie obejmuje wykłady i zajęcia praktyczne. Serdecznie zapraszamy psychologów, lekarzy, logopedów, fizjoterapeutów i pedagogów.
 
 
 
Zajęcia odbywać będą się w godzinach 9:00-16.00
Kurs odbywa się w Instytucie Matki i Dziecka, Warszawa ul. Kasprzaka 17A, budynek A, II piętro, sala 217
 
 
 
 
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: dzial.nauki@imid.med.pl