Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

RODZIC NA 6+

Data dodania wtorek, 1 września 2020
KAŻDE DZIECKO JEST ZDOLNE. ODKRYWANIE TALENTÓW U DZIECI

Zaproszenie na bezpłatne zdalne szkolenie dla rodziców i nauczycieli na temat odkrywania i wspierania rozwoju talentów u dzieci

Seminarium Rodzic na 6+ Każde dziecko jest zdolne - odkrywanie talentów u dzieci
Kierownik szkolenia Ewa Borgosz
Adres e-mail ewa.borgosz@wcies.edu.pl
Termin 15 września 2020
Harmonogram

15-09-2020 16:30-19:00

Miejsce WCIES ul. Stara 4
   
Liczba godzin 4 godziny
Cele Uświadomienie różnorodnych uzdolnień i talentów dzieci i młodzieży (w tym niemierzalnych i niezwiązanych z nauką szkolną)
Sposoby wspierania uzdolnień dziecka
Wzmacnianie pozytywów
Adresaci rodzice, nauczyciele
Dodatkowe informacje Seminarium poprowadzi mgr Anna Kałuba-Korczak
Warunki zaliczenia obecność
Zapisy na stronie:https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Rodzic-na-6-Kazde-dziecko-jest-zdolne-odkrywanie-talentow-u-dzieci