Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH DLA RODZICÓW

Data dodania poniedziałek, 17 lutego 2020
Nowy nabór na warsztaty rodzicielskie

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH DLA RODZICÓW

Cel zajęć:

 • podnoszenie kompetencji rodzicielskich, 

 • wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, 

 • nauka umiejętności porozumiewania się, 

 • nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Korzyści dla rodziców: 

 • umiejętność nazywania i rozpoznawania emocji, 

 • budowania realnego poczucia własnej wartości, 

 • poprawę relacji z dzieckiem, w duchu podmiotowości i dialogu, 

 • budowanie więzi między rodzicami i dziećmi, • nauka umiejętnego stawiania granic w relacjach z dziećmi, 

 • nauka umiejętnego stawiania granic w relacjach z dziećmi,

 • modyfikowanie niepożądanych zachowań dziecka, 

 • wypracowanie sposobów motywowania dziecka do współdziałania, 

 • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka.

Czas trwania: 10 spotkań po 3 godziny.

Termin zajęć:  czwartki godz. 9.00 – 12.00 po zebraniu się grupy. Początek zajęć 27.02.2020

Prowadząca:  mgr Małgorzta Świć psycholog

Zgłoszenia na warsztaty: telefonicznie u prowadzącej- tel. 22 822-36-01 i  22 822-06-11; wew. 114.

Miejsce: Specalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna TOP, u. Raszyńska 8/10