Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - OD TEORII DO PRAKTYKI

Data dodania czwartek, 28 marca 2019
Zaproszenie na konferencję

 

Konferencja Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - od teorii do praktyki
Kierownik szkolenia Arkadiusz Walczak
Adres e-mail arkadiusz.walczak@wcies.edu.pl
Termin 02 kwietnia 2019
Harmonogram

02-04-2019 09:00-13:00

Miejsce WCIES, ul. Stara 4
   
Liczba godzin 4 godziny
Cele Upowszechnianie wiedzy na temat wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka oraz znaczenia podejmowanych oddziaływań terapeutycznych dla jak najlepszego funkcjonowania dzieci z niepełnosprawnością w dalszym życiu, a także doskonalenie umiejętności w zakresie pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.
Adresaci Nauczyciele wspomagający w przedszkolach, nauczyciele wychowania przedszkolnego, psycholodzy, pedagodzy specjalni, logopedzi pracujący z dzieckiem od 0 do 6 r. ż.
Dodatkowe informacje Uczestników konferencji prosimy o wybranie także warsztatów, które odbędą się tego samego dnia, po zakończeniu części wykładowej. Na warsztaty obowiązują zapisy poprzez system logowania się WCIES
  https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Wczesne-wspomaganie-rozwoju-dziecka-od-teorii-do-praktyki

  

Program Konferencji

8:00-9:00  Rejestracja uczestników

9:00-9:30  Otwarcie Konferencji ( WCIES/Biuro Edukacji)

WYKŁADY

9:30-10:00 – Tytuł wykładu: Mózgowe uszkodzenie widzenia jako wyzwanie diagnostyczne w odniesieniu do małych dzieci

( dr Walkiewicz-Krutak-APS, SPPP „TOP”)

10.00-10:10 – pytania i dyskusja

 

10:10- 10:40- Tytuł wykładu: Profilaktyka niepłynności mówienia u dzieci

 (dr K. Szamburski UW, SPPP „TOP”)

1040-1050 – pytania i dyskusja

 

10:50- 11:20- przerwa kawowa

 

11:20-11:30- Tytuł wykładu Normatywny – opóźniony – zaburzony rozwój mowy

( dr Dorota Lipiec – APS)

11:30-11:40- pytania i dyskusja

 

11:40-12:10- Tytuł wykładu:

Mechanizmy i znaczenie neuroplastyczności dla wspomagania rozwoju dziecka

( dr M. Weker- APS)

12:10-12:20- pytania i dyskusja

 

12:20- 13:00- przerwa kawowa

 

Warsztaty

13:00-15:00

 

I BLOK

II BLOK

III BLOK

IV BLOK

13:00-14:00

 

Praca z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w ramach programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju (psycholog- Agnieszka Robak – PPP 7)

13:00-14:00

 

Prezabawka - przedmiot aktywizujący w procesie wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka z dysfunkcją wzroku .

( psycholog Irena Kuczborska SPPP TOP)

13:00-14:00

 

Stymulacja rozwoju mowy i języka małego dziecka z diagnozą zaburzeń korowych.

(logopeda- dr Marlena Kurowska- SPPP „TOP” ,UW)

13:00-14:00

 

Działam, uczestniczę, bawię się.

Jak sprawić, aby dziecko ze znaczną niepełnosprawnością aktywnie uczestniczyło
w życiu przedszkolnym?

(Barbara Grzyb , Ewelina Zasławska- SPS 327)

14:00-15:00

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z uszkodzonym narządem słuchu-stymulacja rozwoju słuchu i umiejętności komunikacyjnych dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym. (psycholog Agnieszka Gierasimiuk, logopeda- Ewa Kozłowska)

14:00-15:00

 

Tak samo czy inaczej

praca z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w ramach wczesnego wspomagania

 

Magdalena Fuks, Małgorzata Dziekan- ZS nr 85

14:00-15:00

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepłynnością mówienia

neurologopeda, pedagog specjalny- Agnieszka Siwińska- SPPP „TOP”)

14:00-15:00

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną

 

(psycholog Agnieszka Buczkowska, pedagog specjalny Aleksandra Paderewska- SPPP „TOP”)