Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

XII EDYCJA GRANTÓW DLA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH

Data dodania poniedziałek, 9 grudnia 2019

Biuro Edukacji informuje, że do 20 grudnia 2019 r. do Biura Edukacji, za pośrednictwem dzielnicowych wydziałów oświaty i wychowania, można składać wnioski  w ramach XII edycji grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę.

Specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne składają wnioski bezpośrednio do Biura Edukacji.

Finansowaniem objęte będą projekty realizowane w okresie od lutego do listopada 2020 roku uznane w tym roku za priorytetowe.

Lista projektów, które będą finansowane w 2020 roku zostanie opublikowana na stronie Biura Edukacji w końcu stycznia 2020 roku.

Rozlicznie wydatków związanych z realizacją XII edycji grantów (2020 r.) powinno nastąpić do dnia 19 grudnia 2020 roku.

Rekomendowane przez Komisję wnioski otrzymają dofinansowanie w przypadku zatwierdzenia środków w budżecie m.st. Warszawy na rok 2020 na ten cel.

Więcej informacji: https://edukacja.warszawa.pl/specjalne-potrzeby-edukacyjne/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/21885-xii-edycja-grantow-dla-poradni