Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE DLA DZIECI JĄKAJĄCYCH SIĘ W WIEKU 5-6 LAT

Data dodania piątek, 5 lipca 2019
Poradnia TOP zaprasza na wakacyjny turnus dla dzieci jąkających się

Jak co roku, w okresie wakacyjnym Poradnia Top, w ramach akcji „Lato z Poradnią”  organizuje zajęcia dla dzieci z zaburzeniami płynności mówienia.

 

Zajęcia pod kierunkiem doświadczonych specjalistów, odbywają się codziennie na terenie Poradni i dedykowane są dzieciom w wieku:  5 lat i 6 lat

 

 

Zajęcia ogólnorozwojowe mają na celu poprzez zabawę stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka: rozwijanie sprawności manualnej, poznawczej, procesów myślowych, a także rozwijanie kompetencji językowej, komunikacyjnej oraz sprawności realizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem treningu płynności mówienia.

 

Formy pomocy : grupowa, indywidualna

 

Metody pracy:

·         zabawa kierowana

·         odgrywanie scenek

·         gry dydaktyczne i zabawy zespołowe

·         elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

·         program rozwijający percepcję wzrokową Frostig-Horn

·         ćwiczenia grafomotoryczne

·         program Knilla

·         elementy metody Pedagogika zabawy

·         elementy metody Terapii SI

·         zajęcia manualne

·         elementy bajkoterapii i arteterapii

·         elementy muzykoterapii

·         ćwiczenia rytmiczne

·         wybrane techniki relaksacyjne, m.in.:

-          elementy metody Jacobsona

-          elementy treningu autogennego J. H. Schultza

-          elementy zmodyfikowanego treningu relaksacji wg H. Wintreberta

-          elementy jogi dla dzieci

-          dziecięce masażyki (wg M. Bogdanowicz)

-          elementy wizualizacji (technika kierowanej wyobraźni)

-          wybrane ćwiczenia z zakresu techniki uważności dla dzieci

·         różnorodne techniki wspomagające płynne mówienie, m.in.:

-          mówienie z zastosowaniem ruchu wspomagającego ręki dominującej w oparciu o metodę wystukiwania sylab autorstwa dra K.Szamburskiego

-          mówienie chóralne

-          mówienie z zastosowaniem echokorektora

-          Technika Przedłużonego Mówienia [TPM]

-          Technika Delikatnego Startu Mowy [TDSM]

-          mówienie rytmiczne

-          elementy metody Palin PCI (Parent – Child Interaction Therapy)

·         zabawy i aktywności stymulujące sprawność językową

 

Celem zajęć jest :

Poprawa funkcjonowania poznawczego i społecznego dzieci, wielowymiarowe wspomaganie płynności mówienia

 

Cele szczegółowe :

 

Funkcjonowanie poznawcze

·         Rozwijanie percepcji wzrokowej

·         Rozwijanie percepcji słuchowej

·         Rozwijanie procesów myślowych

·         Rozwijanie pamięci

 

Sprawność manualna i grafomotoryczna:

·         Ćwiczenie motoryki małej

·         Ćwiczenie sprawności wzrokowo – ruchowej

·         Ćwiczenie grafomotoryki

 

Doskonalenie rozwoju mowy i komunikacji

·         Ćwiczenie funkcji słuchowo-językowych

·         Rozwijanie słownika biernego i czynnego

·         Rozumienie poleceń prostych i złożonych

·         Rozwijanie mowy spontanicznej i dialogowej

·         Kształtowanie sprawności narracyjnych

·         Kształtowanie umiejętności słuchania

 

Usprawnianie logopedyczne

·         Ćwiczenia oddechowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrwalania nawyku prawidłowego oddychania w oparciu o pogłębianie oddechu, a także wydłużanie fazy wydechowej

·         Ćwiczenia fonacyjne

·         Ćwiczenia artykulacyjne

·         Ćwiczenia usprawniające motorykę i kinestezję narządów mowy

·         Ćwiczenia słuchu fonemowego

·         Ćwiczenia autokontroli słuchowej

·         Elementy ćwiczeń dykcyjnych

 

Funkcjonowanie emocjonalno – społeczne

·         Wchodzenie w adekwatną relację z drugim dzieckiem

·         Współpraca z drugim dzieckiem

·         Adekwatne zachowanie się w określonych sytuacjach (inicjowanie i podtrzymywanie zabawy, radzenie sobie z przegraną w sytuacjach rywalizacji, np. w grach, przepraszanie za niewłaściwe zachowanie, czekanie na swoja kolej, dzielenie się zabawkami itp.)

·         Komunikowanie swoich potrzeb (wyrażanie swojej woli, dokonywanie prostych wyborów)

·         Kształtowanie umiejętności koncentracji i słuchania

·         Poprawa jakości kontaktu wzrokowego

·         Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych

·         Używanie zwrotów grzecznościowych

·         Przestrzeganie ogólnie przyjętych reguł zachowania

·     Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania własnych stanów emocjonalnych

·         Kształtowanie pozytywnej samooceny

·         Budowanie poczucia własnej wartości

·         Budowanie więzi w grupie

·         Nauka mówienia po kolei

·         Samodzielne wystąpienia w grupie

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Zapisy u prowadzących: A. Siwińska, A. Paderewska, J. Skoczyńska

 

Kontakt: 22 822 77 17