Logo pomoc dziecku Powrót do strony głównej

Deklaracja dostępności pomocdziecku.um.warszawa.pl

Strona internetowa zawiera informacje o możliwości skorzystania z Serwisu Pomoc Dziecku. Funkcjonowanie strony nie jest uzależnione od konkretnej lokalizacji budynku.

Poradnia TOP zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Pomoc Dziecku(link otwiera się w nowej karcie).

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek SPPP TOP ul. Raszyńska 8/10, 02 – 026 Warszawa Siedziba SPPP TOP.

Sposób dojścia

Budynek znajduje się przy ul. Raszyńskiej 8/10w Warszawie, przy pl. Artura Zawiszy.

Dojścia piesze są od Placu Artura Zawiszy ulicą Raszyńską; od ul. Filtrowej ulicą Raszyńską, lub od ulicy Koszykowej i Nowogrodzkiej do ulicy Raszyńskiej. Przejścia dla pieszych posiadają sygnalizację świetlną i dźwiękową. Chodnik jest podzielony na pas dla pieszych i rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku występują różne przeszkody np. drzewa i pojemniki na śmieci.

Najbliższa stacja PKP Ochota znajduje się w odległości do 350 m. Dojście na perony jest możliwe wyłącznie za pomocą schodów.

Najbliższe przystanki autobusowe:

znajdują się w odległości około 200 m.

Najbliższe przystanki tramwajowe:

znajdują się w odległości około 200 m.

Najbliższe 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Raszyńskiej 8/10 przy budynku Poradni.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku i strefa obsługi pacjentów

Główne zadaszone wejście znajduje się w podwórku budynku Raszyńska 8/10. Druga klatka na podwórku z tyły budynku. Wejście jest po pięciu schodkach bez podjazdu dla wózków inwalidzkich i wózków dziecięcych, wyposażone w podwójne drzwi otwierane ręcznie i nie jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Do wejścia prowadzi droga nie przystosowana do wprowadzenia wózków dziecięcych. Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia (napis „Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TOP”) .

Poradnia zajmuje pomieszczenia o łącznej powierzchni 788 m2 i znajduje się na trzech poziomach: parter i 1 piętro, bez windy i poziom -1.

Korytarz jest szeroki. Posiada oznakowanie o drogach ewakuacyjnych. Budynek posiada 6 toalet, nieprzystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami. Sekretariat poradni znajduje się na parterze po prawej stronie, za szklanymi drzwiami p.5. W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani tłumacza języka migowego.