Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

Doradztwo zawodowe

Data dodania poniedziałek, 4 sierpnia 2014
Kim chcesz zostać? Zainteresowanie zawodami i przyszłością zawodową pojawia się już u kilkuletnich dzieci. Spowodowane jest pytaniami dorosłych „Kim chciałabyś zostać, gdy dorośniesz?”. Początkowe odpowiedzi to chwilowe fantazje. Jednakże w miarę rozwoju dziecka i poszerzania jego wiedzy o ostatecznym świecie zmieniają się preferencje zawodowe.
Obserwacja życia codziennego wskazuje na to, że nie wszyscy ludzie są zadowoleni z wykonywanej przez siebie pracy. Obecna sytuacja społeczno – ekonomiczna stawia przed ludźmi spore wyzwania.

Jak pomóc młodemu człowiekowi, aby zdecydował o swojej przyszłości zawodowej w zgodzie z samym sobą, ale też bez oderwania od społecznych realiów?

Często uczniowie są zagubieni, niedoinformowani i nie potrafią podjąć decyzji dotyczące ich przyszłości zawodowej. Oczekują, zatem profesjonalnej pomocy. O ile jednak dawniej doradcy zawodowi wspomagając, wyręczali, a nawet decydowali, o tyle obecnie poradnictwo zawodowe zmierza w kierunku aktywizowania młodzieży do szukania informacji, poznawania siebie, podejmowania samodzielnych decyzji.

Celem doradztwa zawodowego jest pomoc w dokonywaniu wyborów i podejmowaniu ważnych decyzji a także zachęcaniu do aktywnego poznawania własnych preferencji zawodowych i pobudzania do twórczej pracy nad sobą, do aktywnego poszukiwania zadowolenia z pracy.

Doradztwo zawodowe wprowadza młodzież z gimnazjów i szkół średnich w zagadnienia zawodowe. Pomaga młodzieży odnaleźć się w warunkach gospodarki rynkowej, która rządzi się prawami podaży i popytu również w zakresie zawodów. Przemyślany, trafny wybór kierunku kształcenia pozwala uniknąć sytuacji, w której pozostaje się bezrobotnym. 

źródło: http://www.poradnia.edu.pl/content/1/0/doradztwo_zawodowe