Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

Choroba przewlekła

Data dodania wtorek, 23 grudnia 2014

Przewlekły - długotrwały, przeciągający się. Choroba przzewlekła to taka choroba, której symptomy utrzymują się przez długi czas i wykazują powolny rozwój.

Źródło: Reber A.S., Reber E.S. (2005). Słownik Psychologii (s. 603). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

Choroba przewlekła u dziecka - najczęściej chorobę przewlekłą uznaje się za potencjalny stresor, przekształcający dotychczasową sytuację dziecka i jego rodziny w odmienną, z określonymi wymaganiami i ograniczeniami, którym ono samo i jego rodzina muszą sprostać. Proces radzenia sobie w tej nowej i trudnej sytuacji nazywa się adaptacją. Nie oznacza ona biernego dopasowania się do zaistniałych wymagań poprzez zmiany zachowania, lecz twórczą reakcję na występujące utrudnienia i zagrożenia, która w końcowym efekcie ma doprowadzić do korzystnego bilansu zysków i strat.

Źródło: Pilecka W. (2002). Przewlekłą choroba somatyczna w życiu i rozwoju dziecka.Problemy psychologiczne (s.19). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego