Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

Co warto wiedzieć o ADHD

Data dodania czwartek, 21 listopada 2019
Artykuł

 

Zaburzenia uwagi charakteryzują się w gruncie rzeczy nieuwagą, nadpobudliwością i impulsywnością. U około 50 % dzieci z taką diagnozą mówi się o problemach w zachowaniu społecznym. Ale jak można odróżnić, czy dziecko cierpi na zaburzenia czy też przejawia tylko wynikające z danego etapu rozwoju, a tym samym przejściowe, zachowania nietypowe?

 

-Nieuwaga to brak skupienia połączony z działaniem nie nakierowanym na konkretny cel. Dzieci potrafią zająć się jakąś rzeczą tylko na krótki czas, szybko tracą zainteresowanie i łatwo odwrócić ich uwagę. Już po krótkim czasie tracą z oczu swój cel i zapominają o nim. W wyniku tego ich zachowanie odbieramy jako nieporządne, zawodne i zapominalskie.

- Nadpobudliwość oznacza motoryczny niepokój, który uniemożliwia dzieciom spokojne usiedzenie w miejscu.

Wiercą się, kręcą i podskakują na krześle. Sprawiają wrażenie zaintrygowanych i często nie potrafią przestać mówić.

-Impulsywność charakteryzuje niekontrolowane zachowania.

Dzieci wyrywają się nie pytane z odpowiedzią, przerywają innym w mówieniu albo w zabawie, ponieważ nie nauczyły się kontrolować swoich bodźców.

- Problemy w zachowaniu społecznym: podczas zabawy z rówieśnikami nadpobudliwe dzieci często się narzucają albo „wygłupiają”.

Mają trudności ze zrozumieniem sygnałów, przy pomocy których inni chcą wyznaczyć swoje granice. W zabawie próbują dominować i mają skłonności do wybuchów złości, jeśli coś nie idzie po ich myśli.

 

Diagnozę, czy dziecko cierpi na zaburzenia ADHD, może postawić tylko specjalista – psychiatra dla dzieci i młodzieży. Jednak rodzice i wychowawcy mogą poprzez uważne obserwacje dziecka sprawdzić, czy konieczna jest taka wizyta. Aby podejrzenia o AD(H)D były usprawiedliwione, trzeba uwzględnić następujące aspekty:

Trudne zachowania muszą:

- występować dłużej niż sześć miesięcy;

- być nieodpowiednie dla poziomu rozwoju dziecka;

- występować już przed siódmym rokiem życia;

- pojawiać się co najmniej w dwóch różnych obszarach życia, a więc na przykład w domu i w przedszkolu.

Samo zachowanie charakteryzuje się następującymi cechami:

- dziecko nie zwraca uwagi na szczegóły

- zapomina o zadaniach i poleceniach

- gubi przedmioty 

- popełnia błędy wynikające z nieuwagi

- unika zadań, które wymagają dłuższej koncentracji

- łatwo odwrócić jego uwagę

 

Symptomami takiego zachowania mogą być:

- dziecko macha nogami i rękami, siedząc na krześle

- biega i wspina się z nadmierną częstotliwością

- ma trudności ze spokojną zabawą

- przesadnie dużo mówi

- ma trudności z czekaniem na coś

- przerywa i przeszkadza (brak kontroli bodźców)

 

Źródło: Baum, H. (2006). Spokojnie siedzieć? To nie dla mnie! Co pomaga małym wiercipiętom. (s.15-16). Kielce: Wydawnictwo Jedność

 

Grupę wsparcia dla rodziców dzieci z ADHD prowadzi Specjalistyczna Poradnia Uniwersytet Dla Rodziców.