Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

Konferencja AUTYZM. Interakcje-porozumienie-dialog

Data dodania środa, 24 września 2014
Konferencja AUTYZM. Interakcje-porozumienie-dialog. Warszawa, 15-16 listopada 2013 r Udział w konferencji j est płatny.

Celem konferencji jest przybliżenie wiodących metod komunikacji stosowanych w terapii 
osób z autyzmem oraz zagadnień związanych z wypracowywaniem pomocy tym osobom, 
które mają trudności w posługiwaniu się mową oraz wymagają stosowania różnorodnych 
form porozumiewania się. Prezentowane metody mogą być z sukcesem wprowadzane i 
realizowane u osób z spoza spektrum autyzmu, np. u osób z trudnościami w uczeniu się, 
niewidomych czy niesłyszących. 

Prelegentami konferencji będą m.in. specjaliści z Wielkiej Brytanii -Janet Gurney i Dave 
Hewitt, którzy opowiedzą o metodzie Intensive Interaction oraz Gina Davies, która przybliży 
podejście Attention Autism. 

Zapraszamy terapeutów, psychologów, pedagogów, nauczycieli szkół specjalnych i ośrodków 
szkolno-wychowawczych, pracowników centrów pomocy rodzinie i ośrodków pomocy 
społecznej oraz oczywiście rodziców osób z autyzmem w różnym wieku o różnym poziomie 
głębokości zaburzeń. 

Miejsce: 

Centrum Konferencyjno-Kongresowe Fundacji Nowe Horyzonty, ul. Bobrowiecka 9, 
Warszawa 

Główne bloki programowe 

15 listopada 2013 r. (piątek) 

Intensive Interaction: rozwój metody, zasady jej stosowania i praktyka -DaveHewett 

Nawiązanie i utrzymanie współpracy w ramach metody Intensive Interaction 
w pracy z osobami mającymi trudności w komunikacji-Janet Gurney 

16 listopada 2013 r. (sobota) 

Stymulowanie umiejętności komunikacyjnych i zdolności skupienia uwagi u dzieci z 
zaburzeniami ze spektrum autyzmu -Gina Davies 

Nowe technologie w komunikacji -Fundacja SYNAPSIS 

Koszt udziału jednej osoby w Konferencji wynosi: 

-400 zł – w przypadku dokonania przelewu do dn. 10.09.2013 r.* 

-430 zł – w przypadku dokonania przelewu po dn. 10.09.2013 r.* 

*decyduje data dokonania przelewu. 

Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie w całości na język polski. 
Szczegóły oraz formularz rejestracyjny na www.synapsis.org.pl