Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

Wzrok a trudności szkolne – wyzwanie XXI wieku

Data dodania czwartek, 26 lutego 2015
Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego zaprasza na bezpłatną konferencję pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej 19 marca 2015 r. Al. Szucha 25, sala 102, godz. 11.00-15.00

„Wzrok a trudności szkolne – wyzwanie XXI wieku”


 

Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskeigo zaprasza na konferencję pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

19 marca 2015 r.

Al. Szucha 25, sala 102, godz. 11.00-15.00


 

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na to, jaki wpływ ma zwiększające się obciążenie wzroku na niepowodzenia szkolne uczniów.

Podczas konferencji wystąpią: profesor Iwona Grabska-Liberek - konsultant województwa mazowieckiego ds. okulistyki; Bohdan T. Woronowicz - dr med., psychiatra, specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień; Magdalena Okrzasa - nauczycielka integracji sensorycznej; Anna Błaszczyk – optometrystka; Agnieszka Nowak – okulistka; Mikołaj Markiewicz, psycholog, specjalista w zakresie rozwoju wzroku i treningu widzenia.


 

Serdecznie Zapraszam

Teresa Ogrodzińska

Prezeska Zarządu

Fundacji Komeńskiego


 


 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Wstępny program konferencji oraz możliwość zgłoszenia udziału w konferencji


 

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do 12 marca 2015.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje kolejność zgłoszeń.


 

Sekretariat konferencji: Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego

Kontakt: uzimolag@frd.org.pl tel. 22 881 15 80, www.frd.org.pl


 


 

PROGRAM

11.00 – 11.15

Otwarcie konferencji: Pani Minister Kluzik-Rostkowska, Teresa Ogrodzińska, Fundacja Komeńskiego

11.15-11.50

„Epidemia krótkowzroczności szkolnej w Polsce” – profesor Iwona Grabska-Liberek, mazowiecki

konsultant ds. okulistyki

11.50-12.20

„Jak przekroczyć klątwę Gutenberga” - Mikołaj Markiewicz, psycholog, specjalista w zakresie rozwoju

wzroku i treningu widzenia

12.20-12.40 - Przerwa kawowa

12.40–13.10

„Wyzwania dla dzieci i młodzieży ze strony tzw. nowych technologii” - dr n. med. Bohdan T.

Woronowicz, psychiatra, specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień

13.10-13.30

„Wpływ terapii optometrycznej na funkcjonowanie dzieci w szkole” - Anna Błaszczyk, optometrystka

13.30-13.50

„Badania przesiewowe i terapia dzieci zagrożonych krótkowzrocznością” – Agnieszka Nowak,

okulistka, Klinika Okulus

13.50-14.10

„Praca nad wzrokiem w terapii integracji sensorycznej” - Magdalena Okrzasa, nauczycielka metody

integracji sensorycznej, prezes Fundacji Okno

14.10-15.00

Dyskusja „Co dalej?” 

 

Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego zaprasza na bezpłatną konferencję pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej

Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego zaprasza na bezpłatną konferencję pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej

Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego zaprasza na bezpłatną konferencję pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej