Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

PRASKIE DNI DYSLEKSJI

Data dodania czwartek, 21 września 2017
W dniach 4-5 października 2017 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 zaprasza dzieci i rodziców na spotkania w ramach obchodów XV Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji.

PROGRAM WYDARZEŃ:

4 pażdziernika, środa:

"Uczeń z ryzyka dyskalkulii na lekcjach matematyki" - godz. 13.

szkolenie połączone z wymianą dobrych praktyk nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i matematyki, pedagogów szkolnych oraz terapeutów pedagogicznych ze szkół i placówek z rejonu działania Poradni, prowadzone przez pedagoga Agatę Gromadzką i psychologa Joannę Kmiołek.

"Wczesne symptomy ryzyka dysleksji" - godz. 17

spotkanie dla rodzicó dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych oraz nauczycieli wychowania przedszkonego prowadzone przez psychologów Poradni - Katarzynę Matusiak i Jolantę Walczak. Po spotkaniu będzie możliwość indywidulanych konsultacji ze specjalistami.

5 października, czwartek:

Zajęcia otwarte dla dzieci dyslaktycznych - godz.17

warsztaty ortograficzne prowadzone przez pedagogów Poradni: Milenę Gackiewicz i Joannę Piechotkę.

"Ratunku, moje dziecko jest dyslektykiem!" - godz.17

spotkanie dla rodziców uczniów klas IV-VII i oddziałów gimnazjalnych, prowadzone przez pedagoga Agatę Gromadzką oraz psychologa Joannę Kmiołek.Po spotkaniu będzie możliwość indywidulanych konsultacji ze specjalistami.

Prosimy o wcześniejsze zapisy na spotkania i warsztaty dla dzieci, rodziców i nauczycieli.

Zapisy przyjmowane są w recepcji Poradni telefonicznie lub osobiście.

ul. Otwocka 3, tel. 22 619 01 94/22 619 81 59

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!