Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

GRUPA EDUKACYJNA DLA RODZICÓW DZIECI I NASTOLATKÓW Z ADHD

Data dodania wtorek, 5 listopada 2019
Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców, nauczycieli i wychowawców w Uniwersytecie Dla Rodziców

Grupa edukacyjna dla rodziców dzieci z ADHD

Z uwagi na odmienne zapotrzebowania edukacyjne zostały utworzone dwie grupy:

 • Dla rodziców dzieci do lat 11 (włącznie).
 • Planowane rozpoczęcie zajęć luty 2020 – Zapisy na listę rezerwową
 • Dla rodziców nastolatków  (12 – 18 lat).
 • Planowane rozpoczęcie zajęć 18.11.2019 – Zapisy na listę rezerwową

Grupa przeznaczona dla rodziców dzieci z ADHD i podejrzeniem ADHD oraz dla nauczycieli i wychowawców dzieci z ADHD.

Na zajęciach uczestnicy dowiedzą się:

 • Czym jest ADHD (fakty i mity, objawy, diagnozowanie, podtypy ADHD).
 • Jak osoba z ADHD spostrzega świat i które obszary funkcjonowania sprawiają  jej szczególny kłopot. 
 • Jak pomóc sobie i dziecku (wskazówki dla rodziców dotyczące oddziaływań wychowawczych, pracy nad impulsywnością i koncentracją uwagi, sprawdzone  i dające dobre rezultaty).
 • Jak radzić sobie z własnymi emocjami: złością, bezradnością, zniecierpliwieniem, wstydem i lękiem. 
 • Jak współpracować z nauczycielami.

Ponadto rodzice nastolatków dowiedza się:

 • Jakie zmiany w zachowaniu są charakterystyczne dla okresu dojrzewania i jak ADHD przejawia się u nastolatków.
 • Jak porozumieć się, motywować i wspierać nastolatka z ADHD. Jak oddziaływać wychowawczo uwzględniając specyfikę okresu dojrzewania.

Termin: Spotkania odbywają się w poniedziałki, w godzinach 17.00-19.00.
Edycja grupy obejmuje 8 spotkań (16 godzin).

Miejsce: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Uniwersytet dla Rodziców, ul. Raszyńska 8/10

Osoba prowadząca: Anna Salwa – Kazimierska

Zapisy
 do grupy przyjmowane są w godzinach 9.00-18.00 w sekretariacie Poradni tel. 22 822 24 46; 22 822 71 68.

Na listę podstawową zapisujemy 20 osób. Kolejne osoby zapisywane są na listę rezerwową.Przed rozpoczęciem zajęć weryfikujemy zgłoszenia z listy podstawowej. Na miejsca osób, które  zrezygnują zapraszamy osoby z listy rezerwowej, według kolejności zgłoszeń.