Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

GRUPA EDUKACYJNA DLA RODZICÓW DZIECI Z ADHD

Data dodania poniedziałek, 18 stycznia 2021
Zajęcia on-line dla rodziców dzieci z ADHD w Specjalistycznej Poradni "Uniwersytet Dla Rodziców"

Grupa edukacyjna dla rodziców dzieci z ADHD

Z uwagi na odmienne zapotrzebowania edukacyjne zostały utworzone dwie grupy:

  • Dla rodziców nastolatków  (12 – 18 lat). Rozpoczęcie zajęć planowane na 25.01.2021. Trwają zapisy.
  • Dla rodziców dzieci do lat 11 (włącznie). Planowane na marzec/kwiecień 2021r. Zapisy od 15 lutego.

Spotkania odbywają się w poniedziałki, w godzinach 17.00-19.00.
Edycja grupy obejmuje 8 spotkań (16 godzin).
Zajęcia odbywają się on- line za pomocą komunikatora Zoom.

Na zajęciach uczestnicy dowiedzą się:

  • Czym jest ADHD (fakty i mity, objawy, diagnozowanie, podtypy ADHD).
  • Jak osoba z ADHD spostrzega świat i które obszary funkcjonowania sprawiają  jej szczególny kłopot. 
  • Jak pomóc sobie i dziecku (wskazówki dla rodziców dotyczące oddziaływań wychowawczych, pracy nad impulsywnością i koncentracją uwagi, sprawdzone  i dające dobre rezultaty).
  • Jak radzić sobie z własnymi emocjami: złością, bezradnością, zniecierpliwieniem, wstydem i lękiem. 
  • Jak współpracować z nauczycielami.

Ponadto rodzice nastolatków dowiedza się:

  • Jakie zmiany w zachowaniu są charakterystyczne dla okresu dojrzewania i jak ADHD przejawia się u nastolatków.
  • Jak porozumieć się, motywować i wspierać nastolatka z ADHD. Jak oddziaływać wychowawczo uwzględniając specyfikę okresu dojrzewania.

Osoby prowadzące: Anna Salwa – Kazimierska i Agnieszka Łysio

Zapisy
 do grupy przyjmowane są w godzinach 9.00-18.00 w sekretariacie Poradni tel. 22 822 24 46; 22 822 71 68.

Na listę podstawową zapisujemy 20 osób. Kolejne osoby zapisywane są na listę rezerwową.Przed rozpoczęciem zajęć weryfikujemy zgłoszenia z listy podstawowej. Na miejsca osób, które  zrezygnują zapraszamy osoby z listy rezerwowej, według kolejności zgłoszeń.

UWAGA na warsztaty nie przyjmujemy par w ostrym konflikcie. W przypadku konfliktu między rodzicami, na daną edycję grupy może uczęszczać tylko jeden z nich. Podyktowane jest to troską o zapewnienie uczestnikom atmosfery spokoju oraz niezakłóconego korzystania z zajęć. 

WIĘCEJ INFORMACJI: https://www.sppp-udr.org/grupa-edukacyjna-dla-rodzicow-dzieci-z-adhd/