Pomoc dziecku

 logo serwisu pomoc dzieciom Serwis Pomoc dziecku

Zadbaj o rozwój swojego dziecka

Zdjęcie usmiechniętej rodziny

INTERWENCJA W PRZYPADKU KRZYWDZENIA DZIECI

Data dodania piątek, 12 kwietnia 2019
Szkolenie dla pracowników placówek oświatowych na temat interwencji wobec krywdzenia dzieci. Na szkolenie zaprasza Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Adresaci:
 przedstawiciele warszawskich placówek: kierownicy żłobków, dyrektorzy przedszkoli, opiekunki pracujące w żłobkach, nauczyciele wychowania przedszkolnego, pedagodzy, psycholodzy, inni przedstawiciele warszawskich placówek oświatowych i opiekuńczych, w których przebywają dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnymrealizujących program Chronimy Dzieci
Termin: 16.04.2019 r., godz. 9.00-16.00. 
Miejsce: Warszawa. 
Koszt: nieodpłatnie. 
Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych, 1 dzień. 
Cele: zdobycie wiedzy o sposobach i kierunkach podejmowania interwencji psychologicznej w przypadku ujawnienia krzywdzenia dziecka; nabycie umiejętności informowania rodzica/opiekuna dziecka o podejrzeniach krzywdzenia i motywowania go do współpracy w związku z podjęciem interwencji; zdobycie umiejętności prowadzenia rozmowy z rodzicem na temat podejmowanej interwencji; zdobycie wiedzy na temat udziału dziecka w procedurach karnych i przygotowania go do roli świadka; uwrażliwienie na przeżycia dziecka oraz jego rodzica/opiekuna w sytuacji podejmowanej interwencji.